Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Klimaatmaand – Klimaat en Enschede

Dinsdag 16 oktober 2018 in Enschede

Bij de inrichting van de stad en het landelijk gebied moet steeds meer rekening worden gehouden met klimaatverandering. Zo staan in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie maatregelen waarmee Nederland zich kan wapenen tegen deze grillen van het klimaat. Daarom hebben we voor deze avond Stefan Kuks als spreker uitgenodigd.

Stefan is de voorzitter van de stuurgroep Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, hoogleraar Water Governance bij de Universiteit Twente én Watergraaf bij Waterschap Vechtstromen. Vanuit zijn kennis en kunde zal hij ons meenemen in de opgaven voor de regio en Enschede en welke acties er allemaal al zijn uitgezet en afgerond.

Waar? Openbare Bibliotheek Enschede
Starttijd : 19:30
Kosten: gratis, wel graag vooraf aanmelden bij amy.maduro@d66enschede.nl

16 oktober

19:30

Openbare Bibliotheek Enschede
Pijpenstraat 15

Thema

Klimaat

Lees meer