Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 3 december 2009

Zwarte Piet in Stroinkslanden

D66 probeert altijd aanwezig te zijn bij belangrijke gebeurtenissen. Zo waren we ook bij de intocht van Sinterklaas in Stroinkslanden. Daar waren we toch wel verbaasd over deze zwarte piet die door de aanwezigen 'Piet Politiek' werd genoemd... De beste Piet kon er geen genoeg van krijgen om met omstanders in discussie te gaan en…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 2 december 2009

‘Word fit bos’ in Stroinkslanden

Duo-raadslid Eelco Eerenberg ziet mogelijkheden in het Stroinksbos. De renovatie van de wijk Stroinkslanden geschiedt voorspoedig. Met veel participatie van bewoners en een open proces krijgt de buurt prachtige nieuwe vormen. Een schoolvoorbeeld voor vele andere projecten. Op de afgelopen stadsdeelcommissie vergadering van het stadsdeel Zuid werden de laatste voortgangen gepresenteerd. Het Stroinksbos krijgt al…

Bekijk nieuwsbericht

Haalbaarheid vliegveld hoogst discutabel

Na afloop van het raadsdebat op 14 december vliegt fractievoorzitter Evert Westerbeek voor zijn werk naar Neurenberg. Behalve via Düsseldorf kan ik mijn vlucht ook boeken via Münster/Osnabrück of Dortmund. Drie vliegvelden binnen een acceptabele afstand (mijn catchment area). Dit is uiteraard een willekeurig voorbeeld. Het maakt echter wel duidelijk met welke concurrentie een particuliere…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 14 november 2009

Rijk trekt zicht terug uit luchthavenproject

Fractievoorzitter Evert Westerbeek twijfelt over de overeenkomst aangaande Vliegveld Twente. Het college van Enschede presenteert de recent bereikte overeenkomst tussen het Rijk, de provincie en de gemeente Enschede als een succes op weg naar de realisatie van een private luchthaven. D66 Enschede ziet dit anders. Dat het Rijk nu de grond wil verkopen en niet…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 1 oktober 2009

Enschede-panel

Duo-raadslid Eelco Eerenberg is kritisch over het nieuwe Enschede-panel. Al jaren lang bestaat er in onze stad het Enschede-panel, een representatieve groep burgers die regelmatig bevraagd werd door het marktonderzoekbureau I&O en die zo voor input zorgden in beleidsdiscussies. De groep werd kennelijk te klein of te eenzijdig, want medio augustus is het Enschede Panel…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 27 juli 2009

Geef bibliotheek kans op modernisering

Fractievoorzitter Evert Westerbeek ziet kansen op een modernere bibliotheek in Enschede. In 2003 en 2006 is de bibliotheek al met in totaal ruim 15% gekort op het budget. Bij die bezuiniging in 2006 is afgesproken dat zou worden gekeken of er nog eens 100.000,- Euro kon worden bezuinigd. Dat bleek niet te kunnen zonder nog…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 30 juni 2009

Enschedese zelfstandigen zijn motorolie van de economie

Er is onvoldoende aandacht vanuit de gemeente voor Zelfstandigen Zonder personeel (ZZP) volgens partijvoorzitter Jan van Lijf In de ogen van D66 zou juist een stad als Enschede die zijn mond vol heeft van creativiteit en ondernemen zich meer moeten richten op de ZZP'ers. D66 is van mening dat het tijd wordt dat de gemeente…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 29 juni 2009

Geld lenen kost geld, ook voor studenten

Fractieleider Evert Westerbeek geeft aan dat het college voor studenten een andere norm wil gaan hanteren om te bepalen of ze in aanmerking komen voor vrijstelling van het rioolrecht en de afvalstoffenheffing. Die vrijstelling geldt in Enschede voor iedereen die enkele jaren van een minimum inkomen moet rondkomen. Door nu het bedrag dat studenten lenen…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 15 april 2009

Aan de slag met duurzaamheid

Duo-raadslid Eelco Eerenberg geeft aan dat Enschede als moderne en vooruitstrevende stad -dat noemen we tegenwoordig smart city- sinds twee jaar bezig is met duurzaamheid, doormiddel van een wethouder die volledig met het thema duurzaamheid is belast. D66 Enschede is groot voorstander om veel aandacht te schenken aan het thema duurzaamheid, want als we als…

Bekijk nieuwsbericht

Enschede per fiets

Met veel genoegen lees steunfractielid Gertjan Tillema veel van de stukken in de nieuwsbrieven van andere politieke partijen in Enschede. Zo ook het stuk van de hand van de fractievoorzitter van het CDA, Patrick Welman, over de brug Noord Esmarkerrondweg. Waarom juist dit stukje bleef hangen weet ik niet goed. Wellicht omdat mij de 'Nederlandse…

Bekijk nieuwsbericht