Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 31 mei 2010

Havengebied blijft in beeld

Tijdens de raadsvergadering van 17 mei werd de jaarrekening van de gemeente Enschede besproken. Daarin keken we terug op het vorige jaar, in dit geval dus op de prestaties van het vorige college. Een van de voorstellen van het huidige college was dat het aantal bestuurlijke projecten wordt teruggebracht. Op zich staat D66 Enschede achter…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 25 april 2010

Energie voor de toekomst: pilot met basisscholen

D66 Enschede heeft in haar verkiezingsprogramma een voorstel gedaan voor het ontwikkelen van een pilot project rond smart grid in Enschede in samenwerking met de Euregio. Smart grid is een slim energienet van de toekomst, waar duurzame energiebronnen op kleine en grote schaal kunnen worden geïntegreerd. Doel van dit idee is om van Enschede een…

Bekijk nieuwsbericht

Enschede panel – deel II

Mijn eerste daad als raadslid was vragen stellen over het Enschede Panel. D66 Enschede is niet helemaal tevreden met de antwoorden die zijn gegeven. Het blijkt ook dat raadsbreed wordt nagedacht over een andere invulling van het Enschede Panel. Dat is belangrijk, want het instrument wordt gebruikt om te kijken of beleid succesvol is (planning…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 11 april 2010 dinsdag 6 april 2010

Data steunfractievergaderingen

De data voor de steunfractievergaderingen voor de rest van het jaar zijn als volgt: – 29 april 2010 – Steunfractie voor mei – 10 juni 2010 – Steunfractie voor juni – 2 september 2010 – Steunfractie voor juli – 30 september 2010 – Steunfractie voor oktober – 28 oktober 2010 – Steunfractie voor november -…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 5 april 2010

Gezocht: Fractieondersteuning

Nu de fractie is gegroeid naar 6 leden en wij de grootste oppositiepartij zijn geworden, zal de hoeveelheid werk van de fractie enorm toenemen. Daarom zoeken wij ondersteuning voor een aantal administratieve taken, zoals: – het voorbereiden van de fractievergaderingen en het maken van notulen daarvan, – het verwerken van post en telefoontjes, – het…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 4 april 2010

Jan van Lijf over acht jaar bestuursvoorzitterschap

In de periode juni 2002 tot april 2010 heb ik het voorrecht gehad om bestuursvoorzitter van D66 Enschede te zijn geweest. Na acht turbulente jaren ben ik samen met tweede secretaris Janarthanan Sundaram teruggetreden op de dag van onze beëdiging als gemeenteraadslid. Dit na het meer dan geweldige resultaat bij de verkiezingen van 3 maart.…

Bekijk nieuwsbericht

D66 als grote winnaar buiten coalitie gehouden

Ondanks de winst op 3 maart, toen wij van een naar zes zetels zijn gegroeid, zal D66 geen deel uitmaken van de nieuwe coalitie. Je kan je afvragen of de coalitie van PvdA, VVD, CDA en BBE –die bestaat uit twee verliezers en een kleine winnaar- wel een terechte weergave is van de verkiezingsuitslag. Maar…

Bekijk nieuwsbericht

Een woord van onze nieuwe voorzitter

Beste Democraten, Afgelopen woensdag hebben we een mooie en levendige afdelingsvergadering gehad! Gezien het late tijdstip waarop de interne verkiezing was afgerond, heb ik mijn dankwoorden en mededelingen even achterwege gehouden. Maar daarom wil ik deze gelegenheid aangrijpen dat alsnog te doen. Ten eerste wil ik mijn waardering uitspreken voor de wijze waarop Jan in…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 1 april 2010

D66 Enschede kiest nieuwe bestuursleden

Op woensdag 31 maart heeft onze afdeling twee nieuwe bestuurleden gekozen. Omdat zowel Jan van Lijf als Janarthanan Sundaram in de raad verkozen zijn, ontstonden er twee vacatures in het bestuur. Deze zijn na interne verkiezingen opgevuld door Marc Enschede en Jennifer Bashe. Marc is door de leden verkozen tot voorzitter en Jennifer is verkozen…

Bekijk nieuwsbericht