Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 13 juli 2010

Fractievoorzitter Evert Westerbeek over de Kadernota

Tijdens de raadsbehandeling op 5 juli heb ik de kadernota als volgt samengevat: “We gaan op innovatieve wijze innovatie bedrijven ondersteunen bij het versterken van het innovatieve karakter van de stad middels systeeminnovaties uitgewerkt via innoverende systemen betaald vanuit het innovatiebudget en we proberen er nog een duurzaamheidsaspect aan te geven.” De kadernota staat zo…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 8 juli 2010

Creatief worden dus!

Tijdens de raadsvergadering over de Kadernota is een motie van D66 aangenomen die het college oproept om bij het vinden van werk ook nadrukkelijk te gaan kijken naar de economische kansen die in de Euregio liggen. In de Kadernota worden maar twee zinnen besteed aan de Euregio, terwijl de ligging in dit gebied in veel…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 5 juli 2010

D66-moties tijdens kadernota

De moties die D66 Enschede bij de behandeling van de kadernota heeft ingediend zijn aangenomen. De moties hadden betrekking op het makkelijker maken van aanbestedingen voor kleine ondernemers, duurzaamheid, het betrekken van de euregio bij het zoeken naar werk, het stimuleren van innovatieve participatie en het opzetten van een jongerenraad. Hieronder zijn de moties van…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 2 juli 2010

Werk maken van jongerenraad

Bij de gemeenteraadsverkiezingen heeft D66 in Enschede veel stemmen gekregen van de Enschedese studenten. Tijdens de campagne bleek al dat studenten massaal aangaven de inspraak te missen bij het gemeentebestuur. De goede ideeën die ze hebben kunnen ze niet kwijt, wat eeuwig zonde is. D66 heeft in het verleden meerdere keren gepleit voor het instellen…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 24 juni 2010

Veel te Vol

Nadat eerst jarenlang het stationsplein gedomineerd werd door geparkeerde fietsen is er nu een prima oplossing sinds een jaar: een mooie overdekte fietsenstalling. Ondanks enkele incidenten staan fietsen er droog en veilig en is het een extra reden om met het openbaar vervoer te reizen. Helaas gaat het initiatief momenteel ten onder aan haar eigen…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 21 juni 2010

Wanhopig zijn of creatief worden?

Wethouder Myra Koomen stelt dat het economisch niet goed gaat met Enschede. In totaal zitten helaas 20.000 Enschedeërs zonder een baan en zijn er in Enschede maar 300 vacatures. Het gaat wereldwijd economisch niet goed en Enschede heeft, ook toen het economisch goed ging, landelijk gezien altijd achteraan gelopen. Volgens wethouder Koomen heeft Enschede een…

Bekijk nieuwsbericht

Interactieve stadsdeelvergadering een waanzinnig succes

Bij mijn aantreden als stadsdeelvoorzitter van Enschede Zuid heb ik meteen gezegd de commissie vergaderingen te willen vernieuwen. De vergaderingen zijn nog te vaak opgebouwd uit vraag-en-antwoord rondes, er is te weinig interactie met aanwezige bewoners en zeker niet alle bewoners komen op de vergaderingen af. Donderdag 3 juni heb ik -in fantastischede samenwerking met…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 31 mei 2010

Politiek actief op het Innovatiefestival

D66 Enschede staat voor innovatie. Ook proberen we de betrokkenheid van burgers bij de politiek zo goed mogelijk te faciliteren. Ons fractielid Eelco Eerenberg geeft in zijn functie als voorzitter Stadsdeelcommissie Zuid hier nu ook concreet invulling aan. Samen met Jeroen Heuvel (secretaris Stadsdeelcommissie Zuid) organiseert hij de eerste digitale stadsdeelcommissievergadering. Onderstaand het persbericht: Raadscommissie…

Bekijk nieuwsbericht

Havengebied blijft in beeld

Tijdens de raadsvergadering van 17 mei werd de jaarrekening van de gemeente Enschede besproken. Daarin keken we terug op het vorige jaar, in dit geval dus op de prestaties van het vorige college. Een van de voorstellen van het huidige college was dat het aantal bestuurlijke projecten wordt teruggebracht. Op zich staat D66 Enschede achter…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 25 april 2010

Energie voor de toekomst: pilot met basisscholen

D66 Enschede heeft in haar verkiezingsprogramma een voorstel gedaan voor het ontwikkelen van een pilot project rond smart grid in Enschede in samenwerking met de Euregio. Smart grid is een slim energienet van de toekomst, waar duurzame energiebronnen op kleine en grote schaal kunnen worden geïntegreerd. Doel van dit idee is om van Enschede een…

Bekijk nieuwsbericht