Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 4 oktober 2021

Nog lang geen groen licht voor bestemmingsplan evenemententerrein Vliegveld Twenthe

In het nieuwe bestemmingsplan voor het evenemententerrein van Van Eck is veel meer ruimte voor herrie-evenementen dan in het vernietigde bestemmingsplan uit 2018. D66 wil dat het evenemententerrein niet ten koste mag gaan van de natuur op de Lonnekerberg en wooncomfort rond Lonneker. Daarom willen we een substantiële wijziging van het bestemmingsplan voordat we akkoord kunnen gaan.

Geschiedenis

Het dossier ‘Luchthaven Twente’ is een lang, complex en belangrijk dossier. Na het vertrek van de luchtmacht is er eerst jaren getracht om van de militaire luchthaven een commerciële luchthaven te maken. Dat onzalige plan sneuvelde in 2014. Maar inmiddels was het gebied in de plannen in feite al in verschillende stukken gehakt. Lang verhaal kort: het zuidelijke deel van de bunkers en hangars werd verkocht aan Van Eck. Hij zou er een evenemententerrein van maken. Begin 2018 moest de gemeenteraad besluiten over het bijbehorende bestemmingsplan. Daar zijn we uiteindelijk mee akkoord gegaan, toen we het aantal dagen waarop grote evenementen konden plaatsvinden werd teruggebracht naar 12 en we buiten die dagen om zaken als motorcrossen en rijden met quads uit de plannen hebben kunnen halen.

Medio 2019 heeft de Raad van State het raadsbesluit vernietigd vanwege de gebrekkige onderbouwing rond de stikstofuitstoot. Daarom moest er een nieuw, beter onderbouwd bestemmingsplan worden gemaakt.

2021

Dat aangepaste bestemmingsplan ligt nu bij de raad. Maar naast dat er zaken rond de onderbouwing van de stikstofuitstoot zijn aangepast, zijn er meer wijzigingen doorgevoerd. Zo zit er een subtiel maar in de praktijk zeer groot verschil tussen de twee bestemmingsplannen rond de definitie van ‘leisure’. Waar in het eerste bestemmingsplan ‘evenementen’ (niet zijnde die twaalf dagen voor grote evenementen) onderdeel van ‘leisure’ zijn, worden die nu als aparte activiteit gezien. En gelden alle restricties die we in de tijd hebben opgelegd aan de ‘leisure’-functie niet voor ‘evenementen’. Omdat er een zeer ruimte geluidscontour om het evenemententerrein is gelegd, betekent dat in de praktijk dat nagenoeg alle activiteiten denkbaar zijn onder de noemer ‘evenement’. Autoraces? Kan. Truckfestivals? Kan. Tankdemonstraties? Kan. Quadrijden? Kan. Elke dag van het jaar.

(G)een gelukkige combinatie

Een evenemententerrein pal naast – en gedeeltelijk zelfs in – een zeer waardevol natuurgebied is verre van een gelukkige combinatie. Toch heeft Van Eck laten zien dat er hele mooie evenementen mogelijk zijn zonder dat die ten koste hoeven gaan van de omgeving. Een sprekend voorbeeld daarvan is de theaterproductie Hanna van Hendrik. Vliegveld Twenthe is de perfecte locatie voor een productie die Enschede en Twente prachtig op de kaart zet. Het zijn dit soort evenementen die we graag mogelijk maken op Vliegveld Twenthe. Autoraces en andere evenementen kunnen ook prachtig zijn, maar daarvoor mag geen plaats zijn in een van de mooiste, meest waardevolle en kwetsbare stukken natuur in Twente.

Geen herrieberg

Iedereen die bij de totstandkoming van het vorige bestemmingsplan betrokken is geweest zal erkennen dat de inzet van D66 –en uiteindelijk een meerderheid van de raad- altijd is geweest om van de Lonnekerberg geen herrieberg te maken. Aan die harde eis zullen we geen concessie doen.

Participatie

Vergelijkbare bezwaren als de onze zijn ook geuit door verschillende organisaties als StiL, Lonnekerland en de dorpsraad. Als beter zou zijn geluisterd naar de bezwaren van deze organisaties en hiervoor een zorgvuldiger participatieproces zou zijn doorlopen, waren deze problemen te voorkomen geweest. Daarom willen we dat bij de noodzakelijke aanpassingen aan dit plan veel meer aandacht is voor het opnemen van de kritiekpunten van deze stichtingen. En van individuele inwoners, want het kan niet zo zijn dat je een stichting moet hebben om te kunnen participeren.