Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 7 september 2021

Enschedese aanpak laaggeletterdheid krijgt nationale erkenning

Gisteren werd in de Stedelijke commissie van de Raad het uitvoeringsplan laaggeletterdheid besproken. Daarin staat het idee ‘taal als bindmiddel’ centraal. Het plan is een begin van integraal beleid rond taal, dwars door generaties, doelgroepen en beleidsvelden heen. Met het aanpakken van laaggeletterdheid werken we aan kansengelijkheid in Enschede.

Voor de uitwerking van dit idee werd ik genomineerd bij de top 5 meest inspirerende politieke ideeen op de landelijke bestuurlijke netwerkdag van D66. Zie deze video voor meer informatie!

Het begon met ‘taalbeleid’ – een overkoepelende benaming van integraal beleid rond taal – laaggeletterdheid, vreemde talen op school, Nederlandse taal voor migranten, dus niet alleen voor inburgeringsplichtigen; taal als communicatiemiddel, tussen burgers, maar ook tussen overheid en burgers. Het idee ‘taal als bindmiddel’ helpt de scheidslijnen te doorbreken: tussen onderwijs, economie en sociaal domein, tussen jong en oud, tussen ‘oude’ en ‘nieuwe’ Nederlanders. We maken plaats voor beleid dat gericht is op het vermogen van een individu om de Nederlandse taal te gebruiken, in woord en geschrift. Dus denken in voorkomen, inhalen en accommoderen van laaggeletterdheid, in plaats van in doelgroepen.

Het bleek dat zowel links als rechts zich kan vinden in het belang van het bevorderen van de Nederlandse taal als een bindmiddel van de samenleving. Daarmee hebben we brede steun opgebouwd in de Raad.

Ik begon met twee moties gericht op het belang van taal – op school en voor het behouden van talent in Enschede. Vervolgens hebben we, samen met PvdA en CDA, een Initiatiefvoorstel Laaggeletterdheid ingediend die door de Gemeenteraad unaniem werd aangenomen.

Dit is een grote stap in de goede richting. We hebben brede steun van ambtenaren, uitvoerende organisaties, scholen en andere instellingen in de stad, ze zijn enthousiast over de nieuwe mogelijkheden met elkaar samen te werken. Ik weet zeker dat nog meer initiatieven volgen. Zo heb ik vanavond gepleit voor meer aandacht voor een groeiende groep in de stad – arbeidsmigranten uit Oost-Europa, die ook de taal zo snel mogelijk moeten leren. Zo voorkomen we bijvoorbeeld toekomstige problemen met hun schoolgaande kinderen, maar ook dragen we bij aan het bestrijden van uitbuiting en mensenhandel.