Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 7 juli 2021

Geen energievisie door gebrek aan politieke wil

Gisteravond heeft D66 met pijn in het hart tegen de energievisie gestemd. De visie was het resultaat van een te traag proces van 3 jaar, van een coalitie waar weinig verschil van inzicht zit over waarom meer duurzame energie nodig is, maar wel veel verschil van inzicht zit in hoe dit te realiseren.

D66 heeft veel pogingen gedaan in en rond het debat om die politieke verschillen te overbruggen, maar dat vraagt wel inzet van alle partijen. Die wil om tot elkaar te komen zag D66 onvoldoende binnen de coalitie tijdens het stemmen over de amendementen. Dat leidde uiteindelijk tot onze tegenstem.

Er zijn veel overeenkomsten….

D66 ziet dat een grote meerderheid in de raad het aandeel duurzame energie wil vergroten, energie betaalbaar wil houden voor inwoners en bedrijven en dat wij de ogen open moeten houden voor samenwerking in de (eu)regio en innovatie. Juist op deze onderwerpen lag de verbinding. D66 was zich bewust dat de energievisie niet ons ideaalbeeld zou zijn. Dit zou een compromis worden, gezien de samenstelling van de coalitie en de geluiden in de raad op onderwerpen zoals windenergie en participatie. Dat is ook politiek en democratie, samen ergens uitkomen. Maar er zit natuurlijk een ondergrens, hoever D66 kan en wil meebewegen.

Maar uiteindelijk waren er te veel verschillen

D66 gelooft dat om betaalbare, betrouwbare duurzame energie te garanderen, een energiemix van wind en zon nodig is. Dit zijn communicerende vaten. Dus als het aandeel wind wordt geminimaliseerd, zul je volwaardige alternatieven moeten benoemen met zon. Dat voorstel van D66 haalde het niet, terwijl het college dit voorstel wel omarmde. Daar zat de crux. VVD en BBE wilden windmolens maximeren tot 150 meter hoogte, maar daarvoor geen beleidsregels vaststellen, de ogen te sluiten voor het feit dat de markt dit niet interessant vindt en niet met volwaardige alternatieven te komen die qua opbrengst de doelstellingen in de visie omhoog zouden houden. Plat gezegd werd het aandeel wind daarmee op 0% gezet, zonder een antwoord hoe dan wel.

Volle kracht in de uitvoering was nodig

Eind 2017 vroeg de raad al om een energievisie. Het college heeft sinds dat moment de visie 4 keer aangekondigd en drie keer uitgesteld. D66 was kritisch op dit trage tempo, maar met een goede visie kun je wel meer meters maken. D66 vroeg daarom per amendement om na vaststellen van de visie vol die uitvoering in te gaan, samen met partners in de stad en via buurt-energieplannen. Ook dat voorstel kreeg, zonder uitleg, geen steun van coalitiepartners VVD en BBE, terwijl het college ook dit amendement omarmde. Dat deed ons concluderen dat er volgens VVD en BBE wel zaken uit de visie gesloopt konden worden zonder dat dit consequenties zou hebben. Daar dacht D66, samen met coalitiepartners PvdA en ChristenUnie, anders over.

Stilstand is achteruitgang

Uiteindelijk stemden alleen de VVD en BBE voor de energievisie (10 van de 39 stemmen). Een redelijk sneu beeld om 23.45 uur, na drie jaar inspanning van het college en vele discussies in de raad. Dit terwijl met enig gevoel voor politieke verhoudingen de energievisie het had kunnen halen. D66 is niet trots op het resultaat. Het toont als Enschede geen lef, omdat we nu geen bod hebben richting de Regionale Energie Strategie. En we laten kansen liggen op het gebied van duurzame energie, die ook partners zoals Enschede Energie raken. Kortom: de uitkomst doet ons coalitie-akkoord en de stad geen recht aan.

De wereld wacht niet op Enschede

D66 vindt dat Enschede als grootste stad van Twente het goede voorbeeld moet geven. Daarom hebben wij het college gevraagd zo snel mogelijk te komen met een voorstel wat we nu wel gaan doen. Dat wordt lastig, maar alle stilstand is achteruitgang. Uiteraard denkt D66 daar graag in mee. Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen, met het besef dat dit compromissen vraagt. Want voor ons kan het altijd sneller en beter als het om duurzaamheid gaat. Maar dat compromis met elkaar vinden na gisterenavond, vraagt eerst om herstel van vertrouwen binnen de coalitie en verbinding met andere partijen in de raad, die wel stappen vooruit willen maken voor de wereld van morgen.