Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 16 april 2021

Usseler es versterken met natuur en houtwallen

De Usseler es moet geen bedrijventerrein worden. Geef ruimte voor natuur én landbouw op deze karakteristieke es. Dat vindt D66 Enschede al ruim tien jaar. De gemeenteraad heeft op 12 april 2021 het bestemmingsplan voor de bolling en de westkrans van de Usseler es vastgesteld. We zijn erg tevreden dat overbodige bebouwing zo voorkomen is.

Landbouw op de zichtbare bolling

Op de bolling van de Usseler es blijft landbouw mogelijk. De grote landbouwvlakken worden omzoomd door stroken natuur. Hier groeien alleen laagblijvende planten, want de bolling van de es moet zichtbaar blijven.

Natuur in de westkrans

Ten westen van de bolling ligt de westkrans. Hier liggen boerderijen, en ook bosjes. Vroeger waren hier veel meer houtwallen aanwezig dan nu. Die houtwallen willen we terug. Want een houtwal is goed voor de biodiversiteit.  Daarom zijn hele percelen in de westkrans bestemd als natuur. Hier kan een boer bijvoorbeeld Lakenvelders weiden zonder de grond extra te bemesten. Bestrijdingsmiddelen zijn uiteraard uit den boze hier.

Monitoring van houtwallen

Ik heb gevraagd om goede monitoring. Het is verstandig nu een nulmeting met bijvoorbeeld een drone te doen. Dan weet je bijvoorbeeld hoeveel houtwallen de es op enig moment heeft. Zo kunnen we de ontwikkeling van de Usseler es in de gaten houden. Ik ben heel benieuwd of het aandeel houtwallen daadwerkelijk gaat stijgen.

Dit is pas het begin van de nieuwe Usseler es

In de stadsdeelcommissie West zullen we de ontwikkeling van de Usseler es van tijd tot tijd bespreken. Het bestemmingsplan is pas het begin van dit experiment. Nu komt het aan op het natuurlijk gebruik van de es. Voor innovatieve landbouw, kringlooplandbouw, natuurinclusieve landbouw, natuur en recreatie. Dit helemaal in de geest van de ontwikkeling van de visie Landelijk gebied. En ja, daar zal ook geld bij komen kijken. De raad is dus nog niet uitgepraat!

Thema

Natuur

Lees meer