Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 1 april 2021

In gesprek met studenten in corona tijd

Maandag 29 maart was minister Van Engelshoven tijdens de online bijeenkomst ‘Lucht je hart’ in gesprek met studenten in Enschede over de impact van corona op studenten en om samen te bespreken wat perspectief kan bieden.

Studenten konden letterlijk hun hart luchten en gaven aan vooral last te hebben van hun algeheel welzijn veroorzaakt door sociale isolatie en of stress ten gevolge van de pandemie. Meer dan 80 procent van de studenten zegt ‘het gaat niet zo goed met me.’ en dat vinden wij zorgwekkend, maar niet verrassend. Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk benoemd wat velen verwachtten, de studenten hebben sterk behoefte aan contact, om dingen buiten hun studie te doen. Sporten wordt aangedragen als goede manier om elkaar te zien en de campus biedt hier gelukkig veel faciliteiten voor. De Enschedese studenten hebben in tegenstelling tot in andere steden gelukkig veel buitenruimte tot hun beschikking, maar dan moet het wel een beetje goed weer zijn. Toch blijken er meer mogelijkheden te zijn en doen de onderwijs organisaties hun best de studenten tegemoet te komen. Er zijn buddy projecten vanuit de universiteit opgezet en meer studentenpsychologen of coaches aangesteld.

De studenten vinden de inzet echter nog niet voldoende. Een groot probleem blijft de beschikbaarheid van studentenpsychologen. Er was al veel behoefte aan, maar sinds de pandemie is deze alleen nog vergroot. Naast het aanbod ervaren veel studenten een drempel om zich te melden met klachten. Je kunt bij je huisarts of studiebegeleider aangeven wanneer het niet goed met je gaat en er wordt met klem aangeraden dit te doen, blijf vooral niet alleen op je kamer zitten!

Internationale studenten zitten vaak nog meer in een isolement maar lopen ook tegen financiële problemen aan. Er zijn wel maatregelen genomen door het kabinet. Alle studenten betalen volgend jaar de helft van het collegegeld en als je dit jaar afstudeert krijg je een kleine tegemoetkoming. “Het lost niet veel op, maar haalt wel iets van de druk af” aldus van Engelshoven. Een kleine groep studenten heeft het ondanks dit erg moeilijk, bijvoorbeeld door het wegvallen van een bijbaan of doordat zij als internationale student aan hoge kosten verbonden zijn.

Er is gelukkig ook iets positiefs te melden en er lijkt licht te zijn aan het eind van de tunnel. Er zijn 40 miljoen zelftesten gekocht voor het hoger onderwijs, de hoop is dat met dank aan deze testen iedereen vanaf eind april weer naar colleges kan. Op zijn minst 1 dag in de week. De zelftests zijn wel echt bedoeld om weer onderwijs te kunnen volgen. Studenten zien wel mogelijkheden, met zo’n test zou je toch weer veilig samen kunnen afspreken? Helaas valt dit nog niet binnen de huidige regels. Toch bieden de testen mogelijkheden en alleen de gedacht al aan een feestje samen biedt hoop en brengt een glimlach op ons gezicht. Binnenkort komt er een kalender met (test)activiteiten waar wij enorm naar uit kijken.

Studenten willen heel graag buiten activiteiten organiseren. Buiten sporten, culturele activiteiten, muziek maken of gewoon een gezellige bbq op 1,5 afstand. Maar studenten hebben ook heel veel behoefte aan samenwerken, zeker tijdens het werken aan de scriptie. Sparren met elkaar over studie onderwerpen wordt enorm gemist. Wanneer je alleen op je kamer zit komen de muren op je af, maar er zijn vaak meer mogelijkheden voor studieruimtes waar je anderen treft dan bekend is.

Dat brengt ons op het laatste punt: communicatie is belangrijk. Lang niet alle studenten zijn op de hoogte van wat er georganiseerd wordt of zelfs simpelweg van de geldende regels. Maar wees eerlijk, wie ziet door de bomen het bos nog? Werk aan de winkel dus, laat studenten weten wat er mogelijk is, wat ze mogen en biedt perspectief want met een beetje perspectief is het toch weer iets beter vol te houden. Een van de lichtpuntjes die benoemd werd is de komende kick-in. Deze zal anders zijn dan eerder, maar zeker de mogelijkheid bieden om elkaar te ontmoeten en de stad te leren kennen. Wethouder Nods ziet er al enorm naar uit en wij ook!