Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 1 april 2021

Sport is en blijft belangrijk in Enschede

Maandag 29 maart jl. is tijdens de raadsvergadering positief besloten over het instellen van de Bewoners Adviesraad Sociaal (BAS).

Het gesprek ging vooral of de Sportadviesraad wel of niet opgenomen zou moeten worden in deze BAS. De Sportadviesraad ziet haar adviesfunctie op het gebied van sport breder en wil daarom blijven bestaan. D66 onderkent de noodzaak tot brede advisering op het gebied van sport, maar ziet dat graag anders vormgegeven. De kennis van sport hoort in ieder geval thuis in de BAS, want sport is een belangrijke pijler voor de gezondheid, activeren en welzijn van mensen.

Breder advies op sport nodig
De bredere adviesfunctie van de huidige Sportadviesraad wil D66 verbinden met de gebruikerservaring van verenigingen en sporters, in een sportplatform. Dat is wat bijvoorbeeld nu gebeurt binnen het recent gesloten sportakkoord. Ook hebben we het belang van gebruikerservaring gezien bij het aanpassen van het plan voor het nieuw te bouwen zwembad. Hoe dat sportplatform er precies uit gaat zien, gaan we samen met organisaties in de stad vormgeven. Daarom steunden wij een motie ingediend door de PvdA, D66, VVD, BBE, Christenunie en GroenLinks die daartoe oproept.

Kennis en ervaring van de huidige Sportadviesraad
Het vormgeven van dit sportplatform is niet omdat de huidige Sportadviesraad niet goed functioneert. D66 wil graag dat de kennis van de Sportadviesraad behouden blijft en ervaring onderdeel wordt binnen dit nieuwe orgaan. In het sportplatform willen we deze kennis en ervaring verrijken met input vanuit breder gebruikersperspectief. Dat leidt volgens D66 tot meer betrokkenheid van onze (sportieve) inwoners en daarmee draagvlak. Van groot belang is dat dit sportplatform in staat wordt gesteld tijdig inbreng te kunnen geven en dat duidelijk is hoe het college met deze inbreng omgaat.