Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 26 maart 2021

D66 wil aanpak fietsendiefstal in Enschede

Fietsen voor studentenhuis

De nieuwe Fietsvisie is een hele goede visie, alleen ontbreekt de aandacht voor fietsendiefstal. Fietsendiefstal is een groot probleem in Enschede. Daarom willen we dat nu aanpakken.

Zorgpunten

Het aannemen van een nieuwe Fietsvisie is een een belangrijke stap om nog meer mensen in Enschede nog vaker uit de auto en op de fiets te krijgen. We hadden tijdens de behandeling in de Stedelijke Commissie een viertal punten van zorg, maar verder waren we ronduit positief over de nieuwe visie. Wethouder Van Houdt heeft in die vergadering helder kunnen uitleggen hoe hij met die zorgpunten om wil gaan, waardoor wat ons betreft het stuk ongeamendeerd vastgesteld kan worden.

Tekortkoming

Maar na die vergadering werd ik benaderd door een van de grote fietsretailers in Enschede. En die wees me op een grote tekortkoming in de visie. In de visie staat dat het aantal aangiftes van fietsendiefstallen de afgelopen jaren is afgenomen. En dat klopt. Wat er echter niet genoemd staat, is dat dat veroorzaakt wordt door een afgenomen aangiftebereidheid. In werkelijkheid is het aantal fietsendiefstallen in onze stad zeer hoog, is dat ook al jaren het geval en groeit het probleem eerder dan dat het kleiner wordt. Ook omdat het steeds meer de dure fietsen zijn die gestolen worden.

Aanpak

Het is duidelijk dat een stad alleen een echte fietsstad kan zijn als je fiets er na het boodschappen doen ook nog staat. Dat is nu te vaak niet het geval. Daarom willen een plan van aanpak hoe we fietsendiefstal met tenminste 50% terug kunnen dringen. Samen op te pakken met de fietsretail in Enschede. Hiervoor dienen we in de raadsvergadering van 29 maart een motie voor in.