Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 10 maart 2021

Stop de financiële fuik op Twente Airport

Luchtaventerrein - De Strip - Oostkamp

Na het vertrek van de directeur van Twente Airport in december vorig jaar kwam het bestuur van Twente Airport met de mededeling dat ze zich zouden gaan bezinnen op de toekomst, met de vraag: “Is een rol van onderhoudsluchthaven nog realistisch?” Inmiddels begint duidelijk te worden dat alle ballen op zo veel mogelijk vliegen worden gegooid. En dat is zeer onwenselijk, want we zwemmen er een peperdure fuik mee in, draaien Technology Base er de nek mee om en zetten de hekken open voor veel geluidsoverlast.

Vier pijlers

De kracht van Technology Base is dat het een unieke (als in: werkelijk nergens anders te vinden) locatie is om nieuwe producten en technologie te testen. Technology Base drijft in feite op vier pijlers: de Safety Campus, de bedrijven rond het thema High Tech Systems & Materials, drone-ontwikkelingen en de luchthaven. De kunst is om die vier verschillende pijlers in balans te houden.

Dat is tot op heden niet gelukt. De aflopen jaren is onder druk van de luchthaven een heel groot deel van alle inspanningen en geld naar plannen voor diezelfde luchthaven gegaan. Het was dus ook heel goed nieuws dat na het vertrek van de directeur van Twente Airport het bestuur van Technology Base aankondigde zich te willen bezinnen op de toekomst.

De fuik

Laten we eerst eens focussen op de financiële fuik waar we inzwemmen als we zo inzetten op alleen het vliegen:

  • Eerst moesten er extra opstelplaatsen voor vliegtuigen komen om te parkeren. Dat heeft geld gekost.
  • Maar met alleen parkeerplekken ben je er niet. Want om de boel een beetje rendabel te krijgen, wil men een hangar, zodat toestellen ook onderhouden kunnen worden. Dat valt te begrijpen, want een toestel moet grondig worden nagekeken nadat het een tijd heeft stilgestaan. En als je iets aan onderhoud doet, kun je meteen meer onderhoudstaken op je nemen.
  • Echter, om interessant te zijn voor marktpartijen om onderhoud te laten plegen, zul je wel de hele vloot moeten kunnen binnenhalen. Ook de hele grote jongens. Maar wat we weten uit het Lufthansa-debacle, is dat om echt grote toestellen te laten opstijgen, er moet worden geïnvesteerd in extra verharding van de bermen langs de baan en in nieuwe keerpunten op de uiteinden van de baan. En dat kost geld.
  • Uiteraard zijn luchtvaartmaatschappijen alleen maar geïnteresseerd in onderhoud op Twente als ze dat strak en betrouwbaar ingepland kunnen krijgen. Dus zal er ook wat moeten worden gedaan aan de luchtverkeersleiding, want momenteel kan bij slecht zicht niet worden geland of opgestegen. Wederom een forse investering.
  • Al jaren is bekend dat er niet gereserveerd is voor het groot onderhoud aan de baan wat er over een paar jaar aan zit te komen. Maar wie durft dat te weigeren als er al voor miljoenen in asfalt en beton is gaan zitten? Dus hup: nog een stukje verder de fuik in.

Geluidsoverlast

Voor wie denkt dat we er dan wel zijn heeft het mis. Want uiteraard moet er dan ook een vertrekhal-met-restauratieve-voorzieningen komen, want anders komen de zakenmensen niet. En uiteraard is het dan nog niet afgelopen, want het is ook nodig om vrachtverkeer te laten komen, omdat zonder de extra vluchten de investeringen niet worden terugverdiend. Vrachtvluchten kenmerken zich door de oude herrietoestellen waarmee gevlogen wordt, op de meest onmogelijke tijden van de dag.
Al die zaken vragen dan natuurlijk weer om extra investeringen in parkeergelegenheid en andere infrastructuur. Allemaal, in stapjes, vooraf op tafel te leggen door de gemeente en de provincie. Steeds verder de fuik inzwemmend.

Drones

Ondertussen vraagt dat vliegen steeds meer ruimte op Technology Base, waardoor bijvoorbeeld de drone-ontwikkelingen in de knel komen. Omdat ze op andere plekken in Nederland wel voet aan de grond krijgen, dreigen we hier die boot te missen. Zo koersen we af op een strop van tientallen miljoenen, terwijl we onderweg Technology Base de nek om hebben gedraaid.

Thema

technology base

Lees meer