Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 4 maart 2021

De jeugd de crisis uit

Zoals iedereen ziet ook de fractie van D66 de effecten van de lockdown op de jeugd. Kinderen en jongeren zijn enorm veerkrachtig en dat hebben ze ook tijdens de lockdown laten zien. De flexibiliteit als het gaat om thuisonderwijs en alle leuke dingen die ze moeten missen is bewonderingswaardig.

Gelukkig hebben de meeste kinderen en jongeren een groot moreel besef en begrijpen ze goed dat ze veel moeten laten vanwege de pandemie. Ondanks die veerkracht is het wel een moeilijke tijd, zij leveren veel in. Voor de jongere kinderen zit dit voornamelijk in het gemis van leuke dingen en de contacten op school en voor de oudere jeugd komt hier de zorgen over hun studie en hun toekomst bij.  Wij zien ook dat er veel inzet is gepleegd om de jeugd zo veel mogelijk tegemoet te komen en om achterstanden zo veel mogelijk te voorkomen. In de corona brief van het college lezen we dat reguliere ondersteuners op en rond scholen nog geen toename zien van meldingen. Wel neemt de ernst van problemen toe bij jongeren die al problemen hadden. Ook nemen de vragen om advies bij Veilig thuis Twente toe. Er is een toename van jongeren die auto mutileren en jongeren die worden opgenomen vanwege een crisis situatie.

Dit vinden wij toch wel serieuze en zorgwekkende signalen. De verwachting is dan ook dat op dit moment alleen het topje van de ijsberg zichtbaar is. Er wordt op dit moment al gekeken hoe de zorg advies teams op school anders kunnen worden ingezet om meer grip te krijgen op de vermoedelijke problematiek onder de jeugd. Ook wordt er vanuit het jongerenwerk veel georganiseerd. Hier zijn wij vanuit D66 uiteraard blij mee maar willen een nog meer proactieve aanpak.  Wij vragen ons af wat we vanuit de gemeente meer kunnen doen om er voor te zorgen dat alle jongeren de begeleiding krijgen die zij nodig hebben voor zware maar ook minder zware problemen. Wij vinden dat we echt niet kunnen afwachten tot de signalen bij de scholen en zorginstellingen binnen komen maar nu al moeten nadenken over de toekomst. Tijdens de stedelijke commissie werd ons verteld dat er een taskforce jeugd is opgestart vanwege de problemen waar jongeren tegenaan lopen maar ook om samen te kijken naar de toekomst.

Maar wat heeft de jeugd daadwerkelijk nodig? Wij denken dat activiteiten vanuit het jongerenwerk alleen niet voldoende zijn en dat hiermee helaas maar een deel van de jeugd bereikt wordt. En wat kunnen we doen om de ouders tegemoet te komen? Het is ontzettend moeilijk om als ouder je kind actief en gemotiveerd te houden horen we van velen. Waar kun je als ouder terecht met vragen over de opvoeding? En waar kunnen jeugdigen zelf terecht met hun vragen en problemen? Wij kunnen ons voorstellen dat het nu lastiger is even je mentor aan te schieten als je ergens mee zit of om met vrienden te praten over wat je dwars zit.

Naast de moeilijkheden waar alle jeugd en opvoeders tegenaan lopen zien wij een verschil in de ernst en aard van problemen. Sommigen hebben thuis meer ruimte, een tuintje bijvoorbeeld of een eigen werkplek, maar anderen hebben dit niet. Wij vinden het belangrijk dat de verschillen in kansengelijkheid niet toenemen en willen voorkomen dat er een grotere kloof ontstaat tussen arm en rijk. Iedereen heeft behoefte aan ruimte en tijd voor zichzelf maar ook aan de mogelijkheid om te ontspannen. Dit is voor ons allemaal lastiger geworden maar voor sommigen echt problematisch. Wij zouden graag zien dat er gekeken wordt naar mogelijkheden voor de jeugd en hun opvoeders die hier niet toe komt, dat stukje ontspanning en rust. En tot slot merken we dat de behoefte aan sociaal contact nooit zo groot is geweest. Wat kunnen wij hier als gemeente in betekenen voor de jeugd?

Wij stelden hier de volgende vragen over aan het college:

  • Hoe wil het college inzichtelijk krijgen of de gemelde problemen het topje van de ijsberg zijn?
  • Wat zijn de vorderingen met betrekking tot het anders inrichten van de zorg advies teams?
  • Denkt het college door middel van de taskforce een representatief beeld te krijgen van de problemen die onder de jeugd spelen?
  • Waar kun je als jeugdige terecht met je hulpvraag?
  • Waar kun je als opvoeder terecht met je opvoedvragen?
  • Ziet het college een verschil in problematiek gerelateerd aan kansengelijkheid?
  • Hoe zorgt het college er voor dat alle kinderen ook in deze tijden gelijke kansen hebben?
  • Wat is de visie van het college met betrekking tot de behoefte aan ontspanning voor zowel jeugd als hun opvoeders?
  • Wat denkt het college te kunnen doen om hier in tegemoet te komen?