Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 14 februari 2021

Drie miljoen coronasteun voor Cultuur in Enschede

De gemeenteraad van Enschede verdeelt drie miljoen aan coronasteun voor Cultuur. Hier lees je waar het geld precies naar toe gaat. Heb je ideeën? Neem dan contact op met raadslid Vic van Dijk.

Hulp bij betalingsnood en meer weerbaar en wendbaar maken

De gemeenteraad gaat over de schatkist. Het college van burgemeester en wethouders heeft € 3.095.000 gekregen van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De raad moet nu bepalen hoe de Gemeente Enschede dit geld uitgeeft. Maandag 15 februari 2021 bespreekt de stedelijke commissie daarom de “Subsidieverordening Ondersteuning culturele sector en inzet Rijksmiddelen cultuur.” Samengevat stelt het college in dit raadsvoorstel voor om de coronasteungelden langs twee hoofdlijnen te verdelen:

  1. Het geven van noodhulp bij betalingsnood (liquiditeitsproblemen) door de effecten van de pandemie op de exploitatie, en
  2. het helpen van de culturele sector om in de toekomst meer wendbaar te zijn (beter in te kunnen spelen op snel veranderende omstandigheden) en meer weerbaar (een bredere exploitatie die tegenvallers beter kan opvangen).

Noodhulp voor wie?

Culturele instellingen en evenementenorganisatoren die van de gemeente een subsidie krijgen en in Enschede gevestigd zijn kunnen noodhulp krijgen. Dit is de culturele basisinfrastructuur van Enschede. Deze cultuurbasis willen we overeind houden voor de toekomst van Enschede. Daarnaast kunnen culturele instellingen en evenementorganisatoren uit Enschede die geen reguliere subsidie van de gemeente krijgen ook noodhulp aanvragen. Tot slot kunnen amateurverenigingen ook een beroep doen op de noodsteun van de gemeente.

Weerbaar en wendbaar

De subsidies om de cultuursector weerbaar en wendbaar te maken worden verdeeld met nieuwe werkvormen. Zo stappen we af van de aloude beoordeling van aanvragen door ambtenaren onder verantwoordelijkheid van de wethouder. De gemeente gaat werken met een adviescommissie die bestaat uit experts. Ook gaat de gemeente pitches vragen aan alle aanvragers. Die aanvragers beoordelen dan elkaars aanvraag. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat lopen. Ik vind het gedurfd en hoopvol dat de wethouder deze nieuwe werkvormen toe wil passen.

Verbouwing Muziekkwartier tot Huiskamer van de Stad

Zoals bekend komt aan het Wilminkplein een nieuwe ingang voor het Muziekkwartier. De bibliotheek zal ook naar het Muziekkwartier verhuizen. Zo maken we een “Huiskamer van de Stad” waar ook overdag mensen komen. Dit plan heeft door de coronacrisis averij opgelopen. Daarom is het idee dat de gemeenteraad een miljoen van het coronasteungeld apart zet (reserveert) om de Huiskamer coronaproof te maken. D66 vindt het belangrijk dat dit geld alleen bedoeld is om de gevolgen van corona op te vangen. We verwachten van de Huiskamer van de Stad dat meer mensen in aanraking komen met Cultuur en dat de kosten per saldo omlaag gaan. Daarbij mag de aandacht voor cultuur in de wijken niet verslappen.

Andere zaken

Met de steun wordt ook een Twents cultuurfonds gevuld. Alle veertien Twentse gemeenten doen dit. Daarnaast helpen we ook Kaliber met het opvangen van de door corona uitgestelde vermindering van gehuurde ruimtes.

Voorlopig oordeel

Na het lezen van de stukken en voorafgaand aan het eerste gesprek in de gemeenteraad (op maandag 15 februari 2021) is D66 positief gestemd. Ik zie dat het voorstel goed is uitgewerkt en alle voors- en tegens zijn uitgedacht. Dat neemt niet weg, dat we nog wat zouden kunnen sleutelen aan bedragen of doelgroepen. Ik sta open voor ideeën en bijvoorbeeld doelgroepen die misschien over het hoofd zijn gezien. Zo ben ik benieuwd in hoeverre zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) werkzaam in de culturele sector ook steun kunnen krijgen. Zij kunnen immers ook onderdeel zijn van de Enschedese culturele basisinfrastructuur.

Tot slot wil ik graag de complimenten geven aan het Rijk. De minister, het kabinet, de Kamer hebben nu toch eens de geldbuidel getrokken voor de cultuur in het land. Dat mag ook wel eens gezegd worden!

Naschrift

De gemeenteraad heeft inmiddels het besluit genomen, lees in deze blog hoe dat ging.