Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 23 januari 2021

Vacatures voorjaar 2021

Tijdens de komende Algemene Afdelingsvergadering op 13 februari 2021 hebben we de onderstaande vacatures. Wil je je kandidaat stellen voor een van deze functies? Stuur dan vóór 7 februari 2021 23:59 uur een mail naar secretaris@d66enschede.nl. Vrijblijvend informeren of vragen stellen mag natuurlijk ook!

 

Overal waar ‘hij’ staat kan ook ‘zij’ gelezen worden.

Voorzitter afdelingsbestuur

De voorzitter beschikt over communicatief talent en een breed maatschappelijk netwerk. Hij is een ervaren en stevig bestuurder, met het vermogen zijn netwerkgerichtheid te gebruiken ten voordele van de partij. De voorzitter koerst met zijn medebestuursleden richting een veerkrachtig en weerbaar bestuur waarin het gedachtegoed is verankerd. Met betrokkenheid en belangstelling stuurt hij naar de beste resultaten. Als inspirerende persoonlijkheid weet de voorzitter profiel aan de afdeling te geven en leden aan haar te binden. Hij stuurt het bestuur en de afdeling krachtig aan, is politiek sensitief en zorgt voor optimale samenwerking met de verschillende actoren. Als interne en externe vertegenwoordiger van de afdeling geeft hij leiding aan de afdeling.

Het bestuur is als geheel verantwoordelijk voor het goed functioneren van de afdeling. Naast de functiespecifieke taken zet ieder bestuurslid zich hiervoor in.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Is verantwoordelijk voor een goedwerkend bestuur;
 • Is de verbindende factor tussen de bestuursleden en zorgt voor een goede taakverdeling binnen het bestuur;
 • Ondersteunt indien nodig de fractie, eventuele wethouders en de andere bestuurders en zorgt voor constructief contact tussen de fractie, (eventuele) wethouders en het bestuur;
 • Verbindt de fractie en de politieke bestuurders met de afdeling en haar leden;
 • Creëert de kaders voor de selectie van bestuursleden via de ALV;
 • Verbindt de afdeling, fractie, bestuurders, regio, landelijk, stad, gemeente(n), maatschappelijke ontwikkelingen, al dan niet via andere bestuursleden, met elkaar en is zich bewust van de reikwijdte en de mogelijkheden van het bestuur;
 • Onderhoudt een breed netwerk binnen de partij;
 • Werkt aan verdere professionalisering en uitbreiding van de afdeling;
 • Organiseert samen met de secretaris de ledenvergaderingen;
 • Signaleert issues (binnen de fractie/bestuur/leden) en geschillen, acteert daarop proactief en schakelt de juiste mensen in om de issues op te lossen, waarbij hij zorg draagt voor de continuïteit van de fractie/bestuur/afdeling;
 • Enthousiasmeert vrijwilligers en kan hen effectief aansturen.

Competenties

 • Besluitvaardigheid: Beslissingen nemen door middel van het ondernemen van acties, of zich vastleggen door het uitspreken van meningen.
 • Leervermogen: Open staan voor nieuwe informatie, deze opnemen en toepassen. Initiatieven nemen om nieuwe informatie tot zich te kunnen nemen en van praktijkervaringen leren.
 • Netwerkgerichtheid: Het vermogen te werken in teamverband en, zowel binnen als buiten dit team, relaties op te bouwen, te onderhouden en te benutten die nu of in de toekomst van belang kunnen zijn om werk gerelateerde doelen te realiseren.
 • Onderhandelen: Het bereiken van een goed resultaat zonder relaties te schaden, wanneer sprake is van tegengestelde belangen.
 • Politieke sensitiviteit: Doorzien van maatschappelijke en politieke processen, zien van politieke kansen en gevaren, en beschikken over verbindend vermogen
 • Verbinden: Geeft richting en binding aan een groep of gemeenschap. Brengt doeltreffende samenwerkingsverbanden tot stand en handhaaft deze, fungeert als (ver)bindende schakel en bruggenbouwer.
 • Visie: Vermogen zaken in een breder kader te zetten en uit te dragen; conceptueel en beleidsmatig denken met daarbij de lange termijn voor ogen.

Algemeen bestuurslid

Ontplooi je talenten als bestuurslid! Komend jaar wordt een verkiezingsjaar met allerlei interessante uitdagingen. We zijn daarom op zoek naar leden die zich willen inzetten als bestuurslid bij D66. Als bestuurslid kun je je bezig houden met alles wat een politieke partij draaiende houdt. Bijvoorbeeld activiteiten organiseren, campagne voeren, leden werven, opleidingen of politieke inhoud. Het is altijd mogelijk om een keer aan te sluiten bij een bestuursvergadering, of een keer vrijblijvend af te spreken, om te kijken of een bestuursfunctie iets voor jou is.

Lid Verkiezingscommissie

Zie de vacature voor meer informatie.