Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 25 november 2020

Armoede, oftewel rondkomen met je inkomen

Armoede, oftewel rondkomen met je inkomen

Ons college heeft een goede kadernota “Rondkomen met je inkomen” gemaakt. Wethouder Arjan Kampman heeft lang gepraat met iedereen die met armoede in Enschede bezig is. De raad heeft deze verzameling maatregelen om armoede te bestrijden dan ook met genoegen vastgesteld.

Waar betalen we armoedebeleid van

Namens D66 heb ik goed doorgevraagd waar de raad “Rondkomen met je inkomen” nu van betaalt. De wethouder wil hier immers een half miljoen euro extra aan besteden. Uiteindelijk bleek dat dit geld uit het zogenaamde participatiebudget komt. Dat budget is bedoeld voor het helpen van mensen om werk te vinden. Ik vind het bijzonder dat dit geld daar niet hard nodig was. Ook bleek dat meer ruimte in dit budget zou kunnen zitten. Hier kijken we dus nog verder naar.

Vul de huishoudboekjes van arme mensen aan

De kadernota verandert niks aan het huishoudboekje van arme mensen. Dat vind ik erg jammer. We weten dat mensen met een inkomen tot 110 % van het sociaal minimum iedere maand geld tekort komen. Dit blijkt uit de NIBUD-rapportage 2019. Daarom zou ik graag de Individuele inkomenstoeslag ook aan die mensen willen verstrekken. Dan krijgen zij wat meer ruimte in hun huishoudboekje.

Een lang verhaal kort: de raad heeft mijn motie aangenomen om hiernaar te kijken. Zowel naar de mogelijkheden van het participatiebudget, als naar de uitbreiding van de individuele inkomenstoeslag naar 110 % van het sociaal minimum. Wordt vervolgd dus.