Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 12 november 2020

Begroting 2021-2024

Onderstaande tekst is zoals door fractievoorzitter Gertjan Tillema uitgesproken tijdens de raadsbehandeling van de Begroting 2021-2024

Vorige week hoorde ik hier iemand zeggen dat deze begroting een beetje saai is. Nu denk ik dat de meeste mensen in de stad dat denken en ik snap ook wel. Maar toch is het bijzonder dat de begroting saai genoemd wordt. We besluiten hier over 754 miljoen euro en zelfs vanuit de oppositie heb ik maar weinig fundamentele bezwaren tegen deze begroting gehoord. Ja, een duwtje naar links, of een enkele fte ergens bij. Maar geen grote wijzigingen.

Dat is natuurlijk voor een groot deel te wijten aan de Coronacrisis: Nog steeds weten we niet precies wat de gevolgen voor de stad gaan zijn, maar dat het economisch hard gevoeld gaat worden, dat is wel duidelijk. In dat licht is het knap dat het college met deze begroting, zonder extra bezuinigingen, komt.

En tegelijk weten we dat de echte uitdaging nu pas komt. Want hoe gaan we de crisis te boven komen? Om dat succesvol te kunnen doen, moet je twee dingen doen: weten waar je staat, en weten waar je heen wilt.

Weten waar je staat

Het college geeft er blijk van daar zelf al aan te werken, heel goed! Maar om dat nog beter te weten te komen, liggen er vanavond verschillende moties voor. De belangrijkste in het kader van ‘waar we staan’ zal worden ingediend door de PvdA, de motie “Enschede sterker de crisis uit”. Een andere motie hiervoor wordt ingediend door het CDA, over de staat van de binnenstad.

Weten waar je heen wilt

Voor D66 is dat helder:

  • Iedereen moet dezelfde kansen krijgen.
  • We moeten naar duurzaam en circulair.
  • Zorg dat Enschede klaar is voor het werk van de toekomst.

Als we werkelijk het verschil willen maken, zullen we strak volgens deze lijnen moeten besturen. Als we alles bij het oude laten, of besturen zoals we altijd hebben gedaan, dan blijft Enschede die stad aan de rand van Nederland en onderaan de lijstjes bungelt.

Wat we nu al weten, is dat er grote klappen opgevangen moeten worden door schoolverlaters. Die in een slechtere arbeidsmarkt van start moeten. En leerlingen die het zonder stageplek moeten stellen. Deze generatie mag geen verloren generatie worden!

Permanent moeten we daarbij oog hebben welk werk er over 5, 10 of zelfs 20 jaar te vinden is in Enschede. Bestaat de buschauffeur dan nog? Waarschijnlijk niet. De ‘handen aan het bed’ zullen vast blijven, maar welke medische diagnoses zullen door een arts worden gesteld en welke door een apparaat?

De focus op MedTech is een belangrijke eerste stap om in te zetten op het werk van morgen. Maar een tweede, net zo belangrijke stap is dat onze inwoners zo geschoold zijn, dat ze bij dat werk passen. Het gaat niet om hoogopgeleid, maar om goed opgeleid: we hebben vakmensen nodig, zowel praktisch als theoretisch geschoold.

Duurzaamheid

Tientallen procenten minder insecten, 100 zoogdiersoorten uitgestorven in de afgelopen 100 jaar, sinds 1990 een halvering van de weidevogels in Twente en een temperatuur die maar blijft stijgen. Het roer zal echt drastisch om moeten, willen we uberhaubt nog iets kunnen doorgeven aan een volgende generatie. Dat betekent heel snel van fossiel af en heel veel ruimte creeeren voor flora en fauna, ook in de stad. De halfjaarsrapportage hierover laat nog onvoldoende voortgang zien. Laat onze nominatie als bijenvriendelijkste stad een motivatie zijn om nog veel meer te doen.

Ook in dat licht moet onze motie voor het behoud van zo veel mogelijk lindes aan de Lasondersingel zijn.

Kansengelijkheid

Zo vanzelfsprekend als het klinkt “ieder kind krijgt dezelfde kansen”, zo onvanzelfsprekend is dat in de praktijk. Wij zijn heel blij dat naar aanleiding van de motie van vorig jaar, trendbreuk kansengelijkheid, er inmiddels de strategie “Kansrijk Enschede” ligt. En hoewel ik voorzie dat we nog wel een schepje bovenop die notitie doen, is het een hele mooie eerste stap.

Verbinden

Ik heb genoten afgelopen dagen. Van Joe Biden. En niet eens zozeer omdat hij de verkiezingen in zijn land heeft gewonnen, maar omdat hij, direct nadat bekend werd dat hij een hand uitstak naar alle Amerikanen. Diezelfde bereidheid om te verbinden zullen we hier, met raad en college, aan de dag moeten leggen. Minder discussies over niks, meer discussies over die zaken die de toekomst van de stad bepalen: jeugd, jeugdzorg, milieu, werk en saamhorigheid.