Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 11 november 2020

Vacature: Schrijf mee aan de toekomst van Enschede

Het lijkt nu misschien nog ver weg, maar hoe zou Enschede er in 2026 uit moeten zien? Wat is het progressieve, sociaal-liberale beleid waar we ons in de volgende gemeenteraadsperiode hard voor gaan maken? Dat is waar de Verkiezingsprogrammacommissie het komende jaar mee bezig gaat.

Het verkiezingsprogramma is hét moment waarop leden de koers van de partij voor de komende jaren kunnen bepalen. Daarnaast is het ons visitekaartje aan kiezers. Het laat zien waar wij als D66-afdeling voor staan. Daarom maken we als D66 een verkiezingsprogramma voor en door leden van de afdeling, voor en door de stad. We willen zoveel mogelijk gebruik maken van de kennis en creativiteit die er onder onze leden is. En we gaan ook actief het gesprek met de stad aan.

We gaan daarom werken met een aantal themagroepen, waarin een grote groep leden en een raadslid actief meedenken over een thema waarover zij expertise hebben. Overkoepelend is er een Verkiezingsprogrammacommissie die alle input verwerkt tot een verkiezingsprogramma.

Als lid van de Verkiezingsprogrammacommissie leg je gemakkelijk contacten, onderhoud je netwerkrelaties en ben je niet bang om actief op zoek te gaan naar leden en kiezers met expertise op een bepaald gebied. Je bekijkt een thema vanuit meerdere invalshoeken en neemt tijd voor reflectie en overleg. Daarnaast ben je in staat om hoofd- en bijzaken te onderscheiden, en om te zetten in een heldere visie.

Vereisten

  • Je bent lid van D66 en stemgerechtigd voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022.
  • Je hebt niet meegeschreven aan zowel het verkiezingsprogramma voor de verkiezingen van 2014, als aan het programma voor 2018 (alleen aan één van beiden kan dus wel).
  • Het is een pré als je in de afgelopen twee jaar jouw politieke ideeën openbaar met de afdeling hebt gedeeld. Bijvoorbeeld in de vorm van een motie op de AAV of een blogpost op de website.

Het bestuur streeft naar samenstelling van een commissie van vijf mensen waarin de diversiteit van de leden in de afdeling tot uitdrukking komt. Mocht je niet in de commissie terechtkomen, dan hopen we natuurlijk dat je mee wilt doen in één van de werkgroepen!

Is de Verkiezingsprogrammacommissie iets voor jou? Stuur dan uiterlijk 23 november 2020 een mail naar bestuur@d66enschede.nl met een korte motivatie.