Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 1 november 2020

Toeslagenaffaire biedt gemeente kans snel bij schulden te zijn

Helaas brengt de Belastingdienst nog steeds geen slachtoffers van de toeslagenaffaire direct in contact met hulpverlening in de gemeenten. D66-raadslid Vic van Dijk heeft in Enschede meerdere keren hierover vragen gesteld. Maar het Rijk werkt nog onvoldoende mee. Dat is stuitend.

Gemeente wil zo vroeg mogelijk mensen helpen om schulden te voorkomen

Jarenlang al weten we in de politiek van Enschede dat mensen met schulden zich veel te laat aanmelden bij bijvoorbeeld de Stadsbank. Mensen zoeken door bijvoorbeeld schaamte pas (te) laat hulp. En dat is heel begrijpelijk, want het is nogal een stap om te erkennen dat je een geldprobleem hebt. Maar het is wel heel jammer, want de schulden zijn dan vaak al flink opgelopen.

Toeslagenaffaire kan leiden tot schulden bij inwoners Enschede

De toeslagenaffaire kan voor betrokken ouders leiden tot flinke schulden. Zij moeten immers onterecht enorme bedragen betalen aan de Belastingdienst. De Belastingdienst weet wie gedupeerd zijn. Verschillende lijsten met aantallen gedupeerden per gemeente zijn beschikbaar. Enschede heeft ongeveer 138 gedupeerde gezinnen. We kennen deze gezinnen alleen niet, dat is erg jammer. Het wijkteam of de Stadsbank kunnen dus niet de gedupeerden opbellen en vragen hoe het gaat en hulp aanbieden. We kunnen nu alleen maar afwachten tot de mensen in de schulden raken en dan zichzelf melden. Ik vind dat een gemiste kans.

Wat kan Enschede wél doen

In de zomer heb ik vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders van Enschede. Het college reageerde positief op mijn suggestie voor een meldpunt voor gedupeerden. Mensen die te maken hebben met de toeslagenaffaire kunnen gemakkelijk hulp zoeken via het mailadres toeslagaffaire@Enschede.nl. Ook heeft het college op mijn verzoek advertenties geplaatst in Huis aan Huis. Ik vind het super dat wethouder Arjan Kampman van alles probeert om deze mensen te helpen. Ik heb hierover ook regelmatig contact met hem en zijn ambtenaren.

Witte envelop: hulpaanbod met respect voor privacy

Maar het grote probleem blijft wel dat de Belastingdienst niet wil aangeven om welke mensen het gaat. De gemeente weet dat niet. En ik snap dat dit vanwege de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (privacy) niet zomaar kan. Maar hier moet toch een list op te verzinnen zijn.

In vervolgvragen heb ik samen met SP en CDA voorgesteld dat de Belastingdienst desnoods een witte envelop stuurt naar alle gedupeerden. Geen blauwe envelop, want daar schrikken mensen misschien van. In die neutrale witte envelop zit dan een brief van de gemeente met het hulpaanbod. Zo hoeft de Belastingdienst niet te tornen aan de privacy van gedupeerden, maar krijgen zij wel een hulpaanbod van de gemeente.

Iedereen vindt de witte envelop met hulpaanbod een goed idee. Maar helaas, vooralsnog werkt de Belastingdienst hier niet aan mee. Ik vind dat onbegrijpelijk. Ik realiseer me ook dat dit de kern van het probleem is. De Belastingdienst is zo groot en zo zwaar geworden, dat snel oplossingen uitvoeren niet meer lukt. Heel frustrerend.

Niet opgeven

Maar ik geef niet op natuurlijk. Ik blijf in contact met allerlei mensen in het land die dezelfde strijd om hulp voor gedupeerden voeren. Ik blijf oplossingen onder de aandacht van de mensen die erover gaan brengen. Laat het me gerust weten als jij nog ideeën hebt om mensen te helpen!