Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 10 oktober 2020

Regenboogdagen 2020

Dit jaar hebben we weer een week vol regenboog activiteiten in Enschede. Ondanks Covid19 zijn er een aantal leuke activiteiten gepland en lijkt het onderwerp aardig te leven in de stad. De Regenboogdagen 2020 staan in het teken van het thema Vrijheid. Het is dit jaar 75 jaar geleden dat ons land Nederland, werd bevrijd.

In de huidige Corona tijd weet inmiddels iedereen wat het betekent om niet volledig vrijuit te kunnen leven. Ook buiten deze tijd om is het voor veel LHBTI+ ‘ers een dagelijkse strijd om niet vrijuit te kunnen zijn wie je bent. Met de Regenboogdagen 2020 wil men  bewustzijn creëren dat het niet vanzelfsprekend is om te kunnen zijn wie je wilt zijn. In de activiteiten die er tijdens de Regenboogdagen zijn kun jij je volledig vrij bewegen en uitten.

Het is fijn dat er aandacht is voor de acceptatie van LHBTI’ers in Enschede want ook wij van D66 Enschede vinden het ontzettend belangrijk dat iedereen zich vrij voelt zichzelf te zijn. We staan voor een echte inclusieve stad waar je kunt zijn wie je bent en wordt gewaardeerd om wie je bent ongeacht waar je vandaan komt, wie je ouders zijn of wat je geaardheid is bijvoorbeeld! Helaas is er nog altijd beleid nodig om aandacht te vragen voor de acceptatie van alle mensen en voor het vergroten van de bewustwording. Deze dagen vinden wij dan ook een goed moment om nog eens te reflecteren op wat wij als partij tot nu toe hebben gedaan rondom dit thema.

Om te beginnen is iedereen bij ons welkom in de partij en persoonlijk voel ik mij altijd heel vrij tussen de leden van D66 Enschede. Toen ik zelf een paar jaar geleden actief uit de kast kwam werd dit warm ontvangen. Er zijn meerdere leden binnen onze partij die deel uit maken van de LHBTI community en zich hier ook actief voor inzetten. Hier ben ik trots op en ik hoop dat al het harde werk ooit dusdanige vruchten afwerpt dat dit niet meer nodig is.

Met betrekking tot beleid hebben wij steevast een paragraaf in ons verkiezingsprogramma en proberen we waar nodig aandacht te vragen voor diversiteit en inclusie. In 2018 tekenden wij samen met 9 andere partijen het eerste Twentse regenboogakkoord. Hiermee is aangegeven om na de verkiezingen er alles aan te doen om een aantal concrete maatregelen te realiseren. Helaas zijn nog niet alle maatregelen gerealiseerd.

Al gaat het in Enschede inmiddels vrij goed op dit gebied, er is nog altijd werk aan de winkel. Gezien deze periode nog een tijdje duurt zal ik ook als raadslid hier actief aan blijven werken. Wat we al wel hebben gerealiseerd is meer subsidie voor LHBTI acceptatie. Er kunnen dankzij de subsidie mooie dingen worden georganiseerd zoals de regenboogdagen. Wanneer het gaat om meer en of betere voorlichting op scholen valt er nog winst te behalen. Ik heb hier contact over met het COC, zij hebben een goed aanbod voor de scholen en zijn proactief in deze samenwerking. Ik blijf mij als raadslid actief inzetten en sta altijd open voor suggesties. Dus als je zelf tips of ideeën hebt op dit onderwerp dan hoor ik dat graag.