Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 9 september 2020

Pak de kansen die duurzame energie ons biedt

Maandag 7 september 2020 heeft de gemeenteraad van Enschede de uitgangspunten vastgesteld voor de Energievisie. D66 wil dat deze energievisie van Enschede ruimte biedt voor het concreet realiseren van duurzame energieprojecten. D66 wil dat deze energievisie de samenleving gaat uitdagen mee te doen in deze projecten. En D66 wil dat we de kansen gaan pakken die de transitie naar een duurzame energievoorziening gaat bieden.

Hoe realistisch is nog meer ambitie?

D66 wilde met deze coalitie 2% duurzame energie per jaar erbij. Deze ambitie blijft voor deze coalitie staan, maar dit blijkt in praktijk weerbarstig om concreet te realiseren. Daarom gaat de energievisie uit van een ambitie van 8% duurzame energie in 2030 erbij. D66 ziet dit als minimale ambitie voor het eind van deze coalitieperiode. Dan moet duidelijk zijn hoe we deze 8% gaan realiseren samen met partijen in de samenleving. En in de energievisie moeten een aantal beperkingen worden weggenomen. Zo willen we 6 hectare zonnevelden in het buitengebied goed inpassen, dus moet er bruto meer ruimte zijn. En moet actief het gesprek met Enexis gevoerd worden voor meer netcapaciteit, met een blik over de grens naar Duitsland.

Het college moet in realisatiestand

Voor D66 moet het college in de realisatiestand, liever gisteren dan vandaag. Mensen uitdagen mee te willen doen met duurzame energieprojecten. Lokale energiecorporaties ruimte te geven om betaalbare energie voor mensen in de stad te bieden. Oor hebben voor bezwaren en zorgen van omwonenden, maar ook oog hebben voor de voorstanders van duurzame energie. Die roeren zich misschien minder, maar zij zijn er in grote getale. En het college moet de twijfelaars uitdagen.

Windmolens zijn nodig om onze ambities te halen

Volgens D66 is windenergie nodig om de stap vooruit te maken. Er zitten drie windmolens van 150 meter hoogte in de planning en drie van 230 meter hoogte. Maar hoe haalbaar zijn 150 meter hoge windmolens? De SDE subsidies op deze windmolens nemen al jaren af? En als deze niet commercieel haalbaar blijken, wat is dan het alternatief? Daar wil D66 inzicht in. Dat geldt ook voor de windmolen in Twekkelo die midden in hoogwaardig buitengebied was gepland. Deze wordt niet uitgewerkt in de energievisie, maar er moet wel een volwaardige alternatief voor terug komen. En als een andere locatie voor deze windmolen wordt gezocht, moet dat op een logische plek, zoals genoemd in onderliggende onderzoeken, en met feiten onderbouwd zodat de stad het begrijpt. Dus niet door een politiek handjeklap.

Pak de kansen die de energietransitie biedt

D66 is een optimistische partij. Wij zien in elke moeilijk besluit, en dat is de inpassing van zon- en windenergie in onze stad en het landschap, ook kansen. En kansen biedt de transformatie naar een duurzame energievoorziening. Kansen voor innovatie in onze stad en regio, dus betrek onze kennisinstellingen. Kansen voor werk, dus biedt ruimte voor duurzame ondernemers. En kansen voor betaalbare energie voor alle inwoner, daarom onze steun het uitgangspunt dat elk project minimaal 50% lokale financiƫle deelname kent. We moeten de focus van protesten tegen concrete duurzame energieprojecten verleggen naar het pakken van deze kansen. Dat is waar D66 het college de resterende maanden van deze coalitie op gaan bevragen, op gaan volgen en uiteindelijk op gaan beoordelen.