Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 6 september 2020

Vacature: Lid Verkiezingscommissie

We zijn op zoek naar een lid voor de Verkiezingscommissie van de afdeling, die een belangrijke rol speelt bij het organiseren van de deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

De verkiezingscommissie wordt door de ledenvergadering benoemd om te zorgen voor een onpartijdige organisatie van interne verkiezingen. De verkiezingscommissie is verantwoordelijk voor de procedures rondom het kiezen van bestuursleden, commissieleden en het samenstellen van kandidatenlijsten:

  • Het informeren van de leden over de manier waarop de kandidaatstellingsprocedure voor de Gemeenteraadsverkiezingen verloopt en het beschikbaar stellen van het kandidaatstellingsformulier.
  • De controle van de informatie van de kandidaten en de informatieverstrekking over de kandidaten aan de leden.
  • Het organiseren en vaststellen van de stemmingen en het bekendmaken van de uitslag ervan.
  • De indiening van de definitieve kandidatenlijsten voor de verkiezingen bij het betreffende hoofdstembureau op de Dag der Kandidaatstelling, zoals door de Kieswet is bepaald.

Als je lid bent van de verkiezingscommissie kun je geen kandidaat zijn voor de kandidatenlijst en je kunt geen lid zijn van de Lijstadviescommissie (HR art. 2.5 lid 6).

Heb je interesse, of wil je meer weten? Stuur een mail naar bestuur@d66enschede.nl