Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 13 augustus 2020

Veilige luchtkwaliteit school: het college is aan zet

Toen ik op 29 mei vragen stelde over de luchtkwaliteit op school, deden sommigen daar lacherig over. Aerosolen, Maurice de Hond, nog niets aan de hand. Inmiddels, ruim een maand later, kwam het RIVM met het advies om toch naar die luchtkwaliteit van de schoolgebouwen te kijken. Dus stelde ik mijn vragen nog een keer (zie beneden). Met name wilde ik weten, of we een duidelijk beeld hebben van de stand van zaken op onze scholen.

Want maandag beginnen de scholen. Ouders, docenten en scholieren zijn terecht ongerust: je moet ventileren, maar hoe dan, als de ramen niet eens open kunnen? Voldoet dit dure ventilatiesysteem aan de corona eisen? En wat zijn die corona eisen eigenlijk? RIVM adviseert in ieder geval experts in te schakelen om naar de ventilatiesystemen te kijken, waar nodig bij te stellen en in sommige gevallen misschien te constateren dat de ventilatie niet voldoet. 

Nu is de luchtkwaliteit van scholen het ondergeschoven kindje van gemeentebestuur en schoolbesturen. Het zit namelijk zo: schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de bestaande gebouwen. Tenzij die gerenoveerd worden, want dan doet de gemeente mee, en ook de provincie en het rijk, met allerlei potjes. Nieuwbouw is voor kosten van de gemeente, maar de scholen moeten zelf de ventilatiesystemen onderhouden. Dat valt vaak duur uit en wordt dus soms achterwege gelaten. In ieder geval, de kennis en kunde die nodig zijn voor het onderhouden van die ventilatiesystemen zijn bij de gemeente te vinden.  Het College is dus het logisch aangewezen aanspreekpunt om verbeteringen aan te brengen.

De eisen aan luchtkwaliteit zijn sowieso niet indrukwekkend hoog, eerlijk gezegd. Ten minste sinds 2012 wordt er regelmatig gesproken over het slechte binnenklimaat van schoolgebouwen.  Daardoor neemt ziekteverzuim toe en verslechteren de schoolprestaties. Ieder jaar wordt daarover bericht en schoolbesturen en gemeente proberen ook samen aandacht te besteden  aan de luchtkwaliteit. Echter, wie zich verdiept in het Programma van Eisen Frisse Scholen, zal zien dat Klasse B als de norm wordt gezien (veel scholen voldoen daar niet aan). Daar hoort nagenoeg geen kwaliteitscontrole bij. Bovendien staan daarin zaken als legionella preventie. Niemand had toen van corona gehoord. Ook veel moderne ventilatiesystemen zijn gericht op duurzaamheid, dus vermindering van CO2 uitstoot en automatische regulering met sensoren enz. De ramen kunnen niet open. Dat schijnt nu juist problematisch te zijn. 

Bovendien is de pers vol met allerlei strijdige berichten, soms ronduit met paniekzaaierij. We zien ook dat men in omliggende landen toch andere maatregelen neemt. Logisch dat ouders en leerkrachten zich zorgen beginnen te maken. Is het wel veilig? Loop ik gevaar? Lopen mijn kinderen gevaar? Lopen oma en opa gevaar? 

Onderwijs is een grondrecht. De overheid heeft een plicht om zekerheid te geven over het veilige verloop van het onderwijsproces. Als eerste stap, door alle mogelijke risicopunten bij schoolgebouwen in kaart te brengen en  hierover duidelijk te communiceren. Als tweede stap, samen met schoolbesturen naar oplossingen zoeken. Eigenlijk had dat in de vakantie al kunnen gebeuren. 

Op de eerste schooldag zal die duidelijkheid in ieder geval niet komen. We verwachten op zeer korte termijn een reactie van de wethouder. Dit onderwerp is te belangrijk om te zeggen “dat zien we na de vakantie wel weer”.

Meer informatie:

Art. 35 vragen:

  1. Is het College van plan, conform de nieuwe richtlijnen, wel een overzicht te maken van de gebouwen met onvoldoende luchtkwaliteit?
  2. Is het College van plan om maatregelen te nemen, al dan niet in samenwerking met schoolbesturen, om het problematische “binnenmilieu van bestaande gebouwen’ aan te pakken en veiligheid te waarborgen?
  3. Is her College van plan, conform de richtlijnen, om advies in te winnen van een onafhankelijk expert over de ventilatiesystemen en met name over het gebruik hiervan?
  4. Is het College van plan om op gepaste manier de burgers van Enschede te informeren over de veiligheid en de luchtkwaliteit van schoolgebouwen?

Veilige luchtkwaliteit school: het college is aan zet