Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 24 juli 2020

F35: voldoende grond voor een gedragen oplossing in Lonneker

fietsestafette

Enkele weken geleden hebben we, samen met bewoners en onze fractievoorzitter Gertjan Tillema, een rondje gefietst door Lonneker: langs twee door de provincie en gemeente voorgestelde varianten voor het aanleggen van een deel van de fietssnelweg F35. Samen met de bewoners hebben we langs beide routes een lange lijst van knelpunten en bezwaren doorgenomen.

Op voorhand kregen we het idee dat er vanuit het dorp zoveel tegenstand was, dat men sowieso tegen de komst van de F35 was. Voor D66 een moeilijk punt, want wij zien de F35 liefst zo snel mogelijk gerealiseerd. Al pratend bleek dat veel inwoners de komst van de F35 steunen. Maar ze denken dat de keuze voor een route door het dorp al een voldongen feit is. Ze hebben ook veel bezwaren tegen de voorgestelde routes. De indruk was ontstaan dat de bewoners niets meer te vertellen hadden over de routes, op kleine aanpassingen na.

Het is niet aan ons als raadsleden te beoordelen welke argumenten van de inwoners verkeerskundig hout snijden en welke technisch op te lossen zijn. Maar er zijn ook argumenten waar je als politiek iets van moet vinden. Zoals het wel of niet willen opgeven van de groenstrook-met-MTB-pad over de oude spoorbaan (tussen het dorp en de Oude Deventerweg). Wij worden daar in elk geval nog niet warm van. Ook begrijpen we de zorgen van mensen die nu op een woonerf wonen, waar kinderen uit de hele buurt veilig spelen. Een voor een zijn die bezwaren wellicht technisch op te lossen, maar zal dat bijdragen aan de uiteindelijke doelstelling: meer mensen op de fiets en minder autogebruik?

Uiteraard zijn er altijd tegenstanders te vinden en er zullen altijd nadelen kleven aan de voorgestelde routes. Echter, de sleutel tot een goede oplossing ligt bij het aanpakken van andere verkeersvraagstukken in en rond Lonneker. Immers, de fiets, de e-bike, de pedelec, de scooter zijn allemaal onderdeel van het verkeer geworden, naast de auto en de voetgangers, met alle gevolgen voor de verkeersveiligheid. De F35 is een onderdeel van deze puzzel die samen met de omwonenden en de weggebruikers moet worden opgelost.

Inmiddels hebben we contact gehad met wethouder Van Houdt en zijn ambtenaren. Daaruit blijkt dat er zowel de wil als de tijd is om de bewoners van Lonneker mee te laten denken over de beste oplossing. Dat gaan we ook doen, na de zomervakantie. Want wij zien kansen om bij de inpassing ook andere wensen uit het dorp te betrekken. Zou het niet mooi zijn als we met de inpassing van de F35 bijvoorbeeld ook het dorpsplein kunnen aanpakken, of het (te snel) rijdend sluipverkeer langs de Bergweg?