Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 24 juni 2020

Tijd voor een opwekkende boodschap!

De opwarming van de aarde is een urgent probleem voor ons en volgende generaties. Ook deze lente is weer extreem droog en warm. De zeespiegel stijgt snel, er is minder geschikte landbouwgrond, de lucht vervuilt en grondstoffen worden schaars. Met als gevolg dat er in de toekomst steeds meer druk zal komen te staan op de beschikbaarheid van ruimte, voedsel, energie, water en schone lucht.

Als de kosten voor energie en voedsel stijgen, zorgt dit ook voor een grotere tweedeling in de maatschappij  tussen arm en rijk. Dit is een vooruitzicht, dat we onze kinderen en de volgende generaties niet toewensen. Daarom is het nu tijd voor actie en een opwekkende boodschap!

Door zelf duurzame energie op te wekken blijft Enschede een zelfvoorzienende, sociale en groene gemeente. Door hierin alle burgers financieel mee te laten profiteren, dragen we samen ons steentje bij aan het milieu en houden we bovendien energie betaalbaar voor alle huishoudens. Het omschakelen op duurzame energie is dus een schone én sociale zaak.

Hoe doen we dit? In rap tempo helpt iedereen in de maatschappij mee aan de energietransitie. Op steeds meer daken komen zonnepanelen te liggen. Er worden allerlei energiebesparende maatregelen getroffen aan huizen en bedrijfspanden. En onze regio heeft de innovatiekracht om nieuwe technieken te ontwikkelen en in praktijk te brengen. Nu is het tijd om grote stappen te zetten. Door als gemeente windmolens en zonneparken mogelijk te maken, kunnen we 35% van onze energie duurzaam en op eigen grondgebied opwekken. Hierbij houden we rekening met ons landelijk gebied, leefomgeving van mensen en gaan we stapsgewijs te werk. Zo houden we zelf de touwtjes in handen over onze energievoorziening nu en in de toekomst.

Zo gaan we in Enschede voor een groene en sociale toekomst, want samen wekken we op!