Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 18 mei 2020

Corona: is het versoepelen van de maatregelen niet te vroeg?

Sinds het uitbreken van de Covid-19 pandemie zien we in het nieuws van over de hele wereld beelden uit en cijfers over verpleeg- en verzorgingshuizen. In het nieuws wordt dagelijks weergegeven hoeveel nieuwe besmettingen, ziekenhuisopnames en doden zijn geregistreerd. Voor de eigen regio zijn deze cijfers voor zover ik weet ook op te vragen.

D66 raadslid Iris Rutjes wil graag weten wat de situatie in Enschede is, zoals ook te lezen in de Tubantia vandaag. Landelijk zien we een daling van het aantal besmettingen e.d. maar vanuit onze achterban hebben wij vernomen dat er momenteel minstens één verzorgingstehuis is waar een uitbraak gaande is.

Afgelopen vrijdag was dit; https://www.tubantia.nl/enschede/bijna-alle-bewoners-van-cypressenhof-in-enschede-besmet-met-corona-wij-zitten-er-nog-middenin~a747d154/ artikel in de Tubantia te lezen. Hier zijn inmiddels 3 patiënten overleden en komen elke dag nieuwe besmettingen bij. We lezen het verhaal van waarschuwing van bestuurder André Kok.
“Een lichtpuntje is dat er inmiddels wat bewoners aan de beterende hand zijn. Maar de weg is nog lang. Bestuurder André Kok wil het verhaal van zijn De Cypressenhof graag delen, ook als waarschuwing. „Want je merkt in de hele regio het gevoel dat het hier allemaal wel meevalt. De winkels gaan open, de kappers, mensen gaan weer naar de stad. Ze moeten echt voorzichtig zijn, want we zitten er hier nog middenin.” Dat is wat Ruth ook denkt als ze ’s ochtends naar haar werk gaat. „Het wordt steeds drukker op straat. Dat is heel vreemd om te zien, heel gek. Want voor mijn gevoel begint het hier net.” Dit is ook precies waar wij ons zorgen over maken. Hoe denkt het college hier over? Hebben zij het idee dat de sfeer in de stad gelijk is aan wat in het artikel staat beschreven?

Wat wij ons ook afvragen is of dit een uitzondering is in Enschede of zijn er meer grotere uitbraken bekend? En zoals we leren van de Cypressenhof kan ondanks de juiste maatregelen en 8 weken ‘goed geluk’ besmetting toch plaatsvinden.

D66 Enschede wil in grote lijnen weten hoe de situatie in de Enschedese verzorgings- en verpleeghuizen is.

Wat zijn de cijfers? Hoeveel besmettingen zijn er onder patiënten. Hoeveel procent van het patiëntenbestand is dit? Hoeveel mensen of welk percentage van het personeel is besmet?

Heeft het college de indruk dat deze uitbraak/ uitbraken onder controle zijn voor zover dit mogelijk is?

Wordt in navolging hiervan onderzoek gedaan naar de besmettingsbron en verspreiding?

Zeker nu de maatregelen versoepeld worden vinden wij dit zeer belangrijke informatie. Het kan zijn dat er lokaal geen daling van het aantal besmettingen is en is verzwakken van de maatregelen dan wel verstandig? Maatwerk lijkt ons hierbij beter. Uiteraard zijn er regels voor verzorgingstehuizen met betrekking tot de toelating van bezoek in relatie tot mogelijke besmettingen, wanneer er nog gevallen bekend zijn van covid-19 is voor zo ver wij weten bezoek niet toegestaan? Is dit ook in de lokale verordening vastgelegd? En hoe worden mensen van dit soort informatie voorzien? Is het college ook van mening dat mensen zich bewust moeten zijn van de risico’s? Wij vinden dat het college een actieve rol moet pakken in de voorlichting van de Enschedese inwoners, niet alleen over cijfers maar ook met een beeld van de situatie, nu lijken mensen onterecht het gevoel te hebben dat steeds meer kan. Wanneer ik zelf in de supermarkt loop verbaas ik mij over de grote aantallen mensen die hier (meestal niet alleen) boodschappen doen. Het normale leven lijkt steeds meer weer op gang te komen terwijl er zich achter gesloten deuren nog steeds een ramp voltrekt.

Dan tot slot nog de vraag of het college inzichtelijk heeft in de werksituatie binnen de Enschedese verzorgings- en verpleeghuizen. Zijn er (ernstige) personele tekorten, hoe wordt hier op geanticipeerd? En hoe zit het met de beschermingsmiddelen? Zijn deze voldoende voorhanden voor de zorg? Heeft het college hier inzicht in? Wij vinden het namelijk vanuit D66 zeer belangrijk dat er goed op de gezondheid van onze zorgmedewerkers wordt gelet.

Wij stellen deze vragen nu over de verzorgings- en verpleeghuizen maar vragen ons ook af naar de situatie in de thuiszorg, indien mogelijk willen wij hier graag dezelfde informatie over, wel graag apart behandeld omdat dit vermoedelijk om een andere aanpak vraagt.