Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 6 februari 2020

Raad steunt buurtinitiatieven energietransitie

Bijna alle leden van de gemeenteraad van Enschede stemden voor de D66-motie “Buurtinitiatieven Energietransitie.” Alleen twee PVV-raadsleden stemden tegen. Dat is op zich logisch, want de PVV had D66-raadslid Vic van Dijk eerder in debat geantwoord niet mee te willen praten over de energietransitie.

D66 maakt buurtinitiatieven energietransitie voor heel Enschede mogelijk

Maandagavond 3 februari 2020 besprak de gemeenteraad van Enschede de zogenaamde Startnota Regionale Energie Strategie Twente. Hierin staat hoe alle veertien gemeenten in Twente gaan bepalen waar windmolens en zonneparken komen. Sommige buurten in Enschede hebben de gemeente aangeboden zelf te willen bepalen waar de opwekking van duurzame energie in hun woongebied plaats gaat vinden. D66 juicht het toe dat buurtschappen, dorpen of wijken zelf verantwoordelijkheid nemen voor een deel van de energietransitie. Raadslid Vic van Dijk heeft daarom een motie “Buurtinitiatieven Energietransitie” gemaakt. Zo krijgen álle buurten in de stad de mogelijkheid om zelf verantwoordelijk te worden. Daarbij hoort wel dat de gemeente duidelijke, openbare afspraken maakt met een buurt. Want het kan niet zo zijn dat iemand zich te makkelijk van de energietransitie afmaakt.

Zorgen over ruimtelijke kwaliteit zonneparken en windmolens

Over de energietransitie zelf is nog veel onduidelijk. Daarom diende D66 een tweede motie in: “Noodverband aanleggen tussen Energietransitie en Omgevingsbeleid.” We missen een goed ruimtelijk beleid nu. Voordat je bepaalt waar een zonnepark of windpark komt, moet je wel weten hoe je zoiets goed in het landschap plaatst. Dat heet “een goede ruimtelijke inpassing.” Dat beleid hebben we nu niet. Omdat de wethouder zei dat dit ruimtelijk beleid in de nota ‘Uitgangspunten Energievisie’ en Nota van uitgangspunten Visie landelijk gebied staat, heeft Vic van Dijk deze motie voor nu ingetrokken. Komende tijd worden deze twee nota’s besproken. Dan zal D66 kijken of inderdaad genoeg ruimtelijk beleid in deze omvangrijke stukken staat. Heb jij een mening over deze documenten? Neem dan contact op met mij, ik hoor graag jouw argumenten!