Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 7 december 2019

Behoud gezamenlijke aanvraag kwijtschelding belastingen gemeente & waterschap

Eind 2019 ontdekte D66-raadslid Vic van Dijk dat waterschap Vechtstromen een extra aanvraag voor kwijtschelding van belastingen gaat vragen in 2020. Dit zal mensen in armoede verder in de problemen brengen. Daarom stelt D66 samen met SP en CU op 9 december 2019 de volgende rondvraag tijdens de gemeenteraadsvergadering van Enschede. 

Rondvraag “Behoud gezamenlijke aanvraag kwijtschelding belastingen gemeente & waterschap”

Raadsleden Annelies Futselaar (SP) en Hadassa Meijer (CU) hadden maandag 2 december 2019 ons belastingkantoor GBTwente uitgenodigd voor een voortreffelijke informatieve sessie. Hier hoorden de aanwezige Enschedese raadsleden dat per 1 januari 2020 kwijtscheldingsverzoeken voor waterschapsbelastingen apart moeten worden ingediend bij GBLT. Dat heeft het waterschap of GBLT besloten. De verzoeken van mensen met lage inkomens om minder belasting te hoeven betalen liften dan niet meer mee met de gemeentelijke belastingen, die GBTwente behandelt. [1] In Enschede vragen jaarlijks zo’n 6000 mensen kwijtschelding aan.

Raadslid Vic van Dijk (D66) is op onderzoek uit gegaan. Deze wijziging lijkt niet overlegd te zijn met de gemeente Enschede en de redenen zijn onbekend. Dat vindt D66 vreemd, want de gemeente is verantwoordelijk voor het armoedebeleid. We weten dat nogal wat mensen geen kwijtschelding aanvragen. Daarbij bevestigde GBTwente dat mensen de aanvraag ingewikkeld vinden. Kortom, de invoering van nog een extra aanvraag kwijtschelding waterschapsbelastingen zal mensen in armoede problemen op gaan leveren.

Deze extra hindernis voor mensen met lage inkomens kan helaas over drie weken een feit zijn. Daarom stelt D66-raadslid Vic van Dijk, mede namens Annelies Futselaar (SP) en Hadassa Meijer (CU), de volgende rondvraag tijdens de raadsvergadering van 9 december 2019 aan het college van burgemeester en wethouders van Enschede:

  1. Wat kan het college toevoegen aan de geschetste feiten? Klopt de informatie? Zo nee, wat klopt er niet? Zo ja, wat is de reden dat GBLT hiervoor gekozen heeft?
  2. Wil het college in het belang van de bestrijding van armoede bij de inwoners van Enschede zich met spoed inzetten om de extra aanvraag voor kwijtschelding te voorkomen? Het waterschap zou dit toch tenminste een jaar uit kunnen stellen zodat fatsoenlijk ambtelijk en bestuurlijk overleg gevoerd kan worden.
  3. Dit speelt vermoedelijk in heel Oost-Nederland. Wil het college vanuit collegialiteit andere colleges en raden spoedig op deze feiten attenderen?

[1] Dit blijkt ook uit agendapunt “II.5.c Belastingverordeningen 2020” van de vergadering “AB Vechtstromen – 27 november 2019” van waterschap Vechtstromen: “De wijze waarop kwijtscheldingsverzoeken worden behandeld wordt bepaald door GBLT en verandert wel: kwijtscheldingsverzoeken voor waterschapsbelastingen liften voortaan niet meer mee met kwijtscheldingsverzoeken voor gemeentelijke belastingen, maar moeten voortaan apart worden ingediend bij GBLT.”

Zie voor de antwoorden op deze vragen en het vervolg deze blog

Thema

Armoede

Lees meer