Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 28 november 2019

D66 stelt samen met DENK vragen over discriminatie in de woonomgeving

Op 7 oktober jl.. verscheen er in het nieuws een artikel over Artikel 1 Overijssel, waarin er wordt gevraagd om oplossingen in de woonomgeving. Er worden veel meldingen gemaakt, bij antidiscriminatiebureaus en de politie, over discriminatie in de woonomgeving.

 

De meldingen hebben opvallende overeenkomsten

Volgens Marten Verheijen, senior consulent Artikel 1, hebben deze meldingen opvallende overeenkomsten; de klachten zijn allen meerdere keren gemeld bij de woningcorporatie, de woningcorporaties hebben geen oplossing gevonden en uiteindelijk zijn alle slachtoffers op eigen initiatief verhuisd, zonder dat de corporatie hen daarin gesteund heeft. Ondanks dat de woningcorporaties op grond van het huurrecht een inspanningsverplichting hebben om huurders een discriminatievrije woonomgeving te verschaffen, leert de ervaring dat de woningcorporaties de middelen die ze hebben zelden inzetten. Omdat de antidiscriminatiebureaus in hun werk te vaak merken dat corporaties te weinig gebruik maken van de mogelijkheden, heeft Artikel 1 Overijssel zelfs een onderzoek laten uitvoeren.

Vragen aan het college

Naar aanleiding van bovenstaande heeft D66 raadslid Vic van Dijk samen met DENK collega Enes Sariak├že de volgende vragen gesteld:

1. Heeft de gemeente een beeld van de omvang van deze vorm van discriminatie in Enschede?

a. Zo niet, is het college dan bereid om contact op te nemen met artikel 1 Overijssel en andere relevante partijen om een beeld hiervan te vormen?
b. Zo ja, hoeveel meldingen zijn er in totaal gemaakt in Enschede?

2. Heeft de gemeente concrete afspraken gemaakt met woningcorporaties om discriminatie in de woonomgeving van bewoners tegen te gaan?

a. Zo niet, is het college bereid dit te doen?

3. Is het college bereid om met een beleidsvoorstel te komen en acties te ondernemen om deze vorm van discriminatie tegen te gaan en dit toe te voegen aan de woonvisie zodat dit in de raad besproken kan worden tijdens de bespreking van deze visie begin 2020?