Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 17 november 2019

Maak plek voor woonwagens, net als voor woningen

Maak plek voor woonwagens, net als voor woningen

Net zoals de overheid voor woningen zorgt, moet de overheid ook voor woonwagens zorgen. Helaas hebben we in Enschede nog geen zicht op voldoende plekken voor woonwagens. D66 zet zich hiervoor in.

Sinds 2018 vragen we naar plek voor woonwagens

Ik dacht dat we met een kleine bijsturing tijdens de zomernota geregeld hadden dat we in Enschede genoeg plek voor woonwagens krijgen. Dat was voor mij al de afsluiting van een lang traject. Maar we blijken er helaas nog niet te zijn met de wethouder.

Op 16 april 2018 had ik al vragen gesteld over de zorgen van de Nationale Ombudsman. Die vragen zijn ondanks herhaaldelijk aandringen nooit beantwoord. Toen een protest plaatsvond heeft D66 op 15 oktober 2018 een rondvraag gesteld aan het college van burgemeester en wethouders van Enschede. Wethouder Jeroen Diepemaat leek eind 2018 toch echt aan de slag te gaan met de woonwagens.

Steeds doemt een nieuwe hindernis op voor woonwagens

De wethouder heeft nu de behoefte naar woonwagenstandplaatsen onderzocht. Ongeveer twintig extra plekken voor woonwagens zijn nodig in de sociale sector. En dat is dan voor mensen die een band hebben met Enschede en voldoen aan het “afstammingsbeginsel”. Anders gezegd: jij en ik kunnen niet zomaar in een woonwagen gaan wonen. Op 7 november 2019 schreef het college aan de raad dat die twintig plekken 1,7 miljoen euro zouden kosten. In een memo zijn op mijn verzoek die kosten onderbouwd. Dit is de zoveelste hindernis die de wethouder opwerpt.Zorg voor woonwagens, los ’t op

Nu protest maar ook debat voor een oplossing

Niet alleen bij mij, maar ook in de stad leidt dit tot onbegrip. Inmiddels is een tweede protestactie gestart. Bijna dagelijks brengt de lokale krant wel een artikel over woonwagens. Helaas brengt ons dit niet dichter bij een oplossing. Dus heb ik een debat aangevraagd, dat op 25 november 2019 zal plaatsvinden in de stedelijke commissie. Dan wil ik horen van de wethouder hoe we nu op een redelijke termijn voldoende woonwagenplekken krijgen in Enschede. Net zoals de wethouder voor voldoende woningen zorgt in Enschede.