Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 14 oktober 2019

Kom met actieplan om vrachtverkeer van de singels te weren

Binnenkort behandelt de raad van Enschede de nieuwe Mobiliteitsvisie. In die visie wordt gesteld dat autoverkeer wat van de ene naar de andere kant van de stad wil, niet door het centrum heen moet, maar over de singel. D66 sluit zich daar volledig bij aan. Om de leefbaarheid en bereikbaarheid van het centrum te verbeteren, zou verkeer wat niets in het binnensingelgebied te zoeken heeft, via de singel om de stad moeten worden geleid. Zo wordt voorgesteld om de Molenstraat als fietsstraat in te richten en autoluw te maken. Een heel goed voorstel wat ons betreft, zo wordt meteen een van de meest onveilige kruisingen van de stad – die voor het Stadskantoor- aangepakt.

Vrachtverkeer

Maar moet alle verkeer dan over de singels? Nee. Een groot probleem is dat er momenteel veel vrachtverkeer van de singels gebruik maakt wat helemaal niet in Enschede hoeft te zijn. Deze vrachtrijders vinden een route via de A1 of A35 te ver omrijden. Dat gaat niet alleen ten kosten van anderen die wel in Enschede moeten zijn, het gaat ook ten koste van de leefbaarheid. Deze vrachtwagens veroorzaken trillingen, geluidsoverlast en luchtverontreiniging. Ook komen deze doorrijders de verkeersveiligheid niet ten goede.

Maak afspraken

Met name het vrachtverkeer tussen het Transportcentrum in Enschede en Hanzepoort in Oldenzaal is ons een doorn in het oog. Daarom willen we graag dat het college met een voorstel komt om de hoeveelheid vrachtverkeer op de singels te verminderen. Zo zouden er afspraken met grote transportondernemingen in de buurt kunnen worden gemaakt en kunnen activiteiten op de verschillende bedrijventerreinen in de regio op elkaar worden afgestemd. Als dat niet voldoende is, dan zou er gedacht kunnen worden aan tol of het instellen van milieuzones voor vrachtverkeer.