Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 27 augustus 2019

Breng historie en natuur terug op de Usseler Es

Afgelopen voorjaar hebben we het eindelijk voor elkaar gekregen. Waar we al jaren aan hebben gewerkt, kon nu formeel worden gemaakt door met een aantal partijen een motie in te dienen die het college opriep om de bedrijfsbestemming van de Usseler Es te halen en terug te bestemmen naar wat het eigenlijk al die tijd al was: landbouwgrond. Zo voorkomen we dat de Es verandert in een bedrijventerrein en behouden blijft voor de toekomst.

Extra stap

We zijn heel erg blij dat we het tot dit punt hebben kunnen brengen. Maar het is pas echt af als we nog een extra stap kunnen zetten: geeft natuur en historie de ruimte op de bolling van de Es. De VBU heeft al voorgesteld om op de Es ruimte te bieden aan “groene oases” voor weidevogels en voor biologische en extensieve landbouw. Dat lijkt ons een heel goed startpunt, maar zouden daaraan willen toevoegen dat de historie van de Es beter in beeld wordt gebracht.

Fantasieloos maislandschap

Het volstrekt fantasieloos maislandschap doet geen recht aan de historie. De Usseler Es zou veel beter tot z’n recht komen als de wegenstructuur van voor de ruilverkaveling van de jaren ‘60 en ‘70 weer (gedeeltelijk) in gebruik zou worden genomen, waarbij het een uitgelezen kans is om de houtwallen die zo kenmerkend voor Twente zijn, in dit deel terug te laten keren. Zo zouden de wallen langs de Helweg in ere kunnen worden hersteld, om zo de historische handelsroute tussen Enschede en Munster beter zichtbaar te maken. Op die manier kan niet alleen de historie zichtbaar worden gemaakt, maar kan er ook ruimte worden geboden aan natuurontwikkeling.

Voedselbos

Op initiatief van collega-raadslid Barry Overink (BBE) hebben we in de raad al een motie aangenomen die oproept om te onderzoeken of een voedselbos in Enschede haalbaar is. Wat ons betreft zou de Usseler Es daar de uitgelezen plek voor zijn.