Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 11 juli 2019

Starten locatie-onderzoek woonwagenstandplaatsen

D66 Enschede duldt geen uitstel van het locatie-onderzoek naar nieuwe woonwagenstandplaatsen. Bij de zomernota heeft de raad met een motie van Vic het college opgedragen nieuwe plekken voor woonwagens te zoeken. 

Mensenrecht

In een woonwagen wonen is een mensenrecht. Na een rapport van de Nationale Ombudsman heeft het ministerie de gemeenten opgedragen voldoende woonwagenstandplaatsen te realiseren. Enschede stelt in de Woonvisie te weinig plek voor woonwagens te hebben. Dus is een onderzoek naar nieuwe plekken nodig.

College stelde locatie-onderzoek woonwagenstandplaatsen uit

Maar in de zomernota gaf het college doodleuk aan dit locatie-onderzoek à 70.000 euro niet te gaan doen. Wethouder Diepemaat (VVD) erkende de wettelijke verplichting van de gemeente om voor voldoende standplaatsen te zorgen. Maar, zo gaf hij aan op onze kritische vragen, “de wet vertelt niet wanneer de gemeente dit moet doen…” Nou ja, D66 ziet dat mensen die in een woonwagen willen wonen al decennia aan het wachten zijn. Dus moet dit locatie-onderzoek gewoon nu van start gaan. We zijn al jaren te laat immers. Een mensenrecht stellen we niet verder uit!

De raad duldt geen uitstel

Het was bijzonder dat zoiets kleins als een locatie-onderzoek benoemd werd in de zomernota. Het college doet een heleboel andere dingen die niet in de zomernota staan. Daarom heb ik een motie geschreven waarin het college de opdracht krijgt om het locatie-onderzoek gewoon te gaan doen. Eventuele kosten moet het college maar betalen uit bestaande budgetten bij Stedelijke Ontwikkeling. De raad was het hier helemaal mee eens en stemde unaniem voor de motie. Zo zorgen we voor een geschikte woning voor iedereen in Enschede. Dus ook voor woonwagenbewoners.