Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 1 juli 2019

RIBW bij de Broekheurnerborch

Al anderhalve maand lopen de gemoederen in de wijk op rondom de komst van een beschermd wonen locatie van het RIBW in een oude vleugel van de Broekheurnerborch. De Broekheurnerborch is een woon-zorg centrum van Livio, de aan dit centrum gelegen U-bouw is verouderd. In de Tubantia van 1 juli wordt Livio manager Paul Scholten geciteerd: “Dat 22 bewoners moeten wijken voor de RIBW klopt niet. We waren toch al van plan de U-bouw af te stoten, dat was hoe dan ook gebeurd. De appartementen zijn zo gedateerd, dat ze niet langer geschikt zijn voor ouderen met een zwaardere zorgvraag.”

Raadsvergadering

Vanavond 1 Juli vindt in de raad een interpellatie debat plaats waarin meerdere oppositiepartijen vragen stellen over de gang van zaken over de komst van het RIBW. Uit de reactie van de manager en eerder verstrekte informatie is duidelijk gebleken dat de bewoners hoe dan ook moeten verhuizen. D66 Enschede betreurt dat mensen die gedacht hadden hun laatste dagen te slijten in dit pand nu toch moeten verhuizen, maar dit staat los van de komst van het RIBW. Er lopen verhalen door elkaar heen en er is veel onrust en verwarring ontstaan in de buurt. 

Stadsdeelcommissie Zuid

Tijdens de stadsdeelcommissie Zuid vergadering van 12 Juni stond de huisvesting RIBW-Cliënten in de Broekheurnerborch voor het eerst op de agenda en liepen de gemoederen al hoog op. Al snel bleek dat de communicatie niet naar wens is verlopen voor bewoners en omwonenden. Tijdens deze avond is besloten een extra vergadering van stadsdeelcommissie Zuid in te lassen die geheel in het teken zal staan van de RIBW-cliënten in de Broekheurnerborch. Het doel was om politieke partijen gelegenheid te geven om duidelijkheid te krijgen over de situatie en het proces. Betrokken organisaties, insprekende bewoners en wethouders waren hierbij aanwezig. Tijdens deze vergadering liepen de gemoederen wederom hoog op, veel bewoners zijn boos en teleurgesteld in het proces. Vanwege de onrust en onduidelijkheid die er heerste heeft D66 Enschede deze avond verduidelijking gevraagd. Wij wilden weten van de wethouder wat de juridische mogelijkheden van het college zijn met betrekking tot de vestiging van het RIBW op deze locatie.

Bestemming “maatschappelijk”

De vraag of de beschermd wonen locatie kan worden tegengehouden is de hamvraag voor veel mensen. Hiervoor heeft de gemeente juridisch advies ingewonnen. De situatie blijkt als volgt in elkaar te steken:
Het college ziet nu op basis van het bestemmingsplan geen juridische mogelijkheden om vestiging van RIBW op deze locatie tegen te houden. Het geldende bestemmingsplan voor dit complex is “maatschappelijk”. De gevraagde combinatie van wonen en begeleiding valt daar niet onder. Het RIBW moet een afwijkingsbesluit vragen voor deze activiteit. Bij het beoordelen van die aanvraag moet het college werken vanuit de kaders die de gemeenteraad in het geldende bestemmingsplan heeft meegegeven. Die komen er op neer dat de nieuwe activiteit moet passen bij het overwegende woonkarakter van de wijk. Het college moet hierbij toetsen of de nieuwe activiteit op de locatie past op het gebied van de aspecten geluid, verkeer, externe veiligheid en geur. Wanneer de uitkomst is dat op deze gebieden geen verslechtering optreedt ten opzichte van wat al is toegestaan met de bestemming “maatschappelijk” op deze locatie, heeft het college geen inhoudelijke juridische gronden om te weigeren.

RIBW

Buiten het proces rondom de vestiging van het RIBW op deze locatie speelt daarnaast nog altijd dat Livio de huur heeft opgezegd bij Domijn. De locatie komt vrij met als bestemming “maatschappelijk”. Stel dat er geen beschermd wonen locatie komt dan zal Domijn de woningen passend moeten toewijzen. Daar zit anders dan bij de RIBW geen begeleiding op. D66 Enschede vindt het belangrijk dat er goede begeleiding zit op deze locatie gezien de onrust die is ontstaan in de wijk, maar ook om de nieuwe bewoners zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. De beoogde nieuwe bewoners zijn mensen die een indicatie voor beschermd wonen hebben. Dit zijn mensen die om welke reden dan ook een stukje extra begeleiding nodig hebben in hun dagelijks leven. Er worden veel negatieve uitingen gedaan over de bewoners van het RIBW waar wij ons niet in kunnen vinden. Iedereen verdient een kans en een plek in onze maatschappij, ook wanneer het leven tegen zit. De RIBW ondersteunt en begeleidt psychisch kwetsbare mensen in hun herstel, hierbij is het belangrijk dat zij integreren in de wijk. In het verleden hebben bewoners negatieve ervaring opgedaan met psychisch kwetsbare mensen in hun omgeving. Deze ervaring en het gevoel dat daar bij komt kijken negeren wij niet. Wel staan wij als D66 Enschede open voor een positief constructieve oplossing van het ontstane probleem in de buurt. Voor ons is een juiste juridische afwikkeling belangrijk en daarnaast dat de rust wederkeert in de Broekheurnerborch. Hier wordt volop inzet op gepleegd en wij hebben het vertrouwen dat dit goed komt.