Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 2 mei 2019

Visie werklocaties: kies voor duurzaamheid en behoud van de Usseler Es

D66 ziet veel positieve elementen in de nieuwe Visie Werklocaties, maar mist drie scherpe keuzes: die voor verduurzaming, voor behoud van de Usseler Es en wanneer extra bedrijventerreinen teveel ten koste gaan ons landschap.

Veel positieve ontwikkelingen

De visie werklocaties bevat veel positieve punten. Zo zijn we blij met de inhoudelijke keuze voor de kennisintensieve bedrijvigheid, wat zich vertaalt in de prominente positie voor bijvoorbeeld het Kennispark en Technology Base. Ook zijn we heel tevreden met de keuze voor kwaliteit boven kwantiteit. Naast dat we denken dat dit op termijn meer oplevert voor de stad, getuigt het ook van realiteitszin: ook nu het alweer een aantal jaren economisch voorspoedig gaat, is de vraag naar nieuwe kavels voor bedrijven en met name kantoren beperkt.

Duurzaamheid te oppervlakkig

Het is een hele positieve ontwikkeling: eindelijk heeft duurzaamheid een prominente plek gekregen in een visie op werklocaties. Toch moet het wat D66 betreft ambitieuzer. Te vaak blijft het bij constateringen en te vaak geeft het college aan ‘zich te willen inspannen’. D66 wil hier concrete doelstellingen en concrete maatregelen om die doelstellingen te halen. Te denken valt aan afspraken over afval, BREEAM-normen en mobiliteitsafspraken.

Kies voor behoud Usseler Es

Ook wat betreft de Usseler Es willen we een heldere keuze. De visie geeft een doorkijk naar de maximale extra vraag naar bedrijfskavels, waarbij er voor wordt gekozen om die maximale vraag te kunnen faciliteren, zonder een voorkeurslocatie uit te spreken. Dat betekent dat de gehele Usseler Es een bedrijfsbestemming houdt. Wat D66 betreft moeten we nu al de keuze maken: haal de bedrijfsbestemming van de bolling en de Westkrans om het behoud van de es veilig te stellen.

Geef aan wanneer extra bedrijventerrein teveel ten koste gaat van ons landschap

De visie gaat uit van het faciliteren van de maximale vraag naar bedrijfskavels, maar gaat voorbij aan de kosten van die extra ruimtevraag: is het ons waard om de Oostkrans op te geven en daar bedrijventerrein van te maken? Of moeten we die ruimte zoeken aan de randen van de bestaande terreinen, zoals het Euregiopark? Of gaan die laatste hectares bedrijventerrein teveel ten koste van ons buitengebied? Het is een afweging die niet gemaakt kan worden met alleen deze visie in hand. Die willen we dan ook nu nog niet maken.