Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 2 mei 2019

D66 stelt vragen over flexibele schooltijden

Wekker en geld

Op 2 april heeft Minister Slob aangekondigd het experiment
met flexibele schooltijden te stoppen. D66 Enschede betreurt dit en wil handhaving van flexibele schooltijden.

 

 

Flexibele schooltijden in Enschede

Basisschool La Res in Enschede wordt door de maatregel van Minister Slob getroffen. De school voert al 6 jaar een rooster met flexibele schooltijden en vakantiedagen. Ouders, leerkrachten en
schooldirectie zijn positief over de mogelijkheden van de pilot. Ze zijn onaangenaam verrast
door het bericht. De prikkel om innovatief onderwijs te ontwikkelen verdwijnt daardoor. Ook
worden juist kansarme kinderen getroffen. Dankzij een flexibele rooster krijgen ze nu extra
lestijd in de zomerperiode. Gezinnen die zich geen vakantie konden veroorloven in het
hoogseizoen, kunnen nu een andere tijdstip kiezen. Talentvolle kinderen kunnen sporttrainingen
en/of muzieklessen makkelijker regelen. De flexibele schooltijden zijn ook goed voor ouders
die werk en zorg combineren.

D66 stelt vragen over flexibele schooltijden

D66 maakt zich zorgen over het stoppen met flexibele schooltijden en ziet de ontwikkeling als bedreiging voor de kansgelijkheid van kinderen en de kwaliteit van onderwijs.
Daarom heeft D66 raadslid Margarita Jeliazkova de volgende schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders:

  1. Deelt u ons standpunt dat het behouden en op den duur verruimen van de mogelijkheid tot flexibele schooltijden voor scholen in Enschede wenselijk is?
  2. Bent u van plan om u in te zetten dat mogelijk te maken? Hebt u al maatregelen genomen, voor zover binnen de bevoegdheden van de Gemeente? Bent u van plan meer stappen te ondernemen?

Reactie op de gestelde vragen

Het college van burgemeester en wethouders heeft naar aanleiding van de vragen van D66 aangegeven de stopzetting van de proef met flexibele tijden in het basisonderwijs te betreuren. Hoewel de gemeente geen formele verantwoordelijkheid of bevoegdheid heeft, zegt het college op verschillende manieren aandacht te blijven vragen voor het onderwerp flexibele schooltijden. Een voorbeeld hiervan is de door de Onderwijsinspectie genoemde “geclausuleerde invoering”, waarbij de mogelijkheid tot invoering van flexibele schooltijden enkel mogelijk is op basis van een weldoordachte aanpak en onder vooraf gestelde condities.