Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 26 april 2019

D66 beschermt buitengebied tegen bovengrondse buisleidingen

D66 beschermt buitengebied tegen bovengrondse buisleidingen

D66 wil geen glimmende leidingen zien in het buitengebied van Enschede. Daarom heeft raadslid Vic van Dijk gevraagd om bovengrondse buisleidingen uit het bestemmingsplan Boeldershoek te halen. Het college heeft hier positief op gereageerd met een wijziging van het plan.

Wijziging bestemmingsplan Boeldershoek

De raad kreeg van het college een voorstel om het bestemmingsplan Boeldershoek te wijzigen. Dit was nodig zodat afvalverwerker Twence makkelijker kan werken. Op verzoek van omwonenden heeft het college de mogelijkheid voor bovengrondse buisleidingen aan de oostelijke rand van het gebied uit het plan gehaald. Maar tot 300 meter van de snelweg A35 en aan de andere randen van de Boeldershoek mogen wel bovengrondse buisleidingen worden geplaatst.

D66 wil helemaal geen bovengrondse buisleidingen

Ik dacht, die bovengrondse buisleidingen kunnen ook uit de rest van het plan gehaald worden. Buisleidingen voor bijvoorbeeld stoom of stadsverwarming kun je ook onder de grond leggen. En als je er nog bij wilt kunnen, kun je een leiding ook in een greppel leggen. Zo zijn geen lelijke zilveren buisleidingen in het landschap zichtbaar. Ik vind de stoomleiding van Twence naar Nouryon in Hengelo (zie de foto en het filmpje) een afschrikwekkend voorbeeld. Die leiding had toch net zo goed onder de grond kunnen worden gelegd! Ik heb daarom op 12 maart 2019 in de stadsdeelcommissie West de wethouder verzocht dit te voorkomen in Enschede. Andere raadsleden steunden dit gelukkig.

Bovengrondse buisleiding stoom van Twence naar Nouryon in Hengelo

Bestemmingsplan is aangepast

De wethouder is aan de slag gegaan met mijn verzoek om alle bovengrondse buisleidingen uit het bestemmingsplan te halen. Hierdoor is een eventuele buisleiding alleen nog onder strenge voorwaarden mogelijk. Als het echt niet anders kan, zeg maar. Een onafhankelijk landschapsdeskundige moet daarbij ook nog eens een landschappelijk inpassingsplan goedkeuren. Het college heeft altijd de mogelijkheid een lelijke leiding af te keuren. Dus in Enschede zullen niet zomaar bovengrondse buisleidingen gebouwd worden. Ook heb ik nog na laten gaan of niet in andere bestemmingsplannen in het buitengebied van Enschede nog bovengrondse buisleidingen stonden. Dat bleek gelukkig niet het geval. Zo heeft D66 het buitengebied van Enschede beschermd tegen lelijke bovengrondse buisleidingen.