Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 1 april 2019

FC Twente: kiezen voor de minst slechte optie

FC Twente

De club FC Twente is technisch failliet, dat is duidelijk geworden. Door te grote sportieve ambities en slecht bestuur binnen FC Twente in het verleden, is de realiteit uit het oog verloren. Ook besluitvorming in het verleden in de gemeenteraad van Enschede, maakt dat D66 nu kiest voor de minst slechte optie. Dat betekent een deel van onze uitstaande lening afboeken, een bedrag van 5 miljoen euro.

Financieel belang van de gemeente Enschede is leidend

Natuurlijk zijn we als gemeente betrokken bij FC Twente, als het goed gaat met de club en als het slecht gaat. Maar de beslissingen in het verleden om als gemeente een steeds groter financieel belang te nemen in de club, dat is een positie waar D66 van af wil. Voor D66 is daarom het bewaken van het financiële belang van onze gemeente leidend in alles wat wij beslissen rond FC Twente, nu en in de toekomst. Dat zijn wij verplicht aan alle Enschedeërs. Mensen die ons publiek geld toevertrouwen. En vooral die mensen die niets met voetbal hebben en terecht kritisch zijn op waar wij 8 april a.s. over gaan besluiten.

De keuze: 5 of 28 miljoen euro afboeken

D66 wil het financieel belang in FC Twente geleidelijk afbouwen. Nu niets doen, betekent direct 28 miljoen Euro afboeken. Want FC Twente gaat dan failliet. D66 kiest voor gefaseerd afboeken van schulden. Krijgen we de rest van onze lening terug? Er ligt nu een betere basis. Een basis met een bestuur dat kundig lijkt en vanuit die betere basis kan gaan bouwen. Daarvoor is ook op korte termijn een onafhankelijke, volwaardige en diverse Raad van Commissarissen nodig. En er is brede steun van supporters en ondernemers uit de regio nodig. Die steun is er. Het stadion kleurt bij uit- en thuiswedstrijden wekelijks rood. En er zijn veel ondernemers die met net zo veel tegenzin 14 miljoen euro investeren in een technisch failliete voetbalclub.

Normaal doen als nieuwe norm

D66 wil niet de schuldenpositie van FC Twente saneren met gemeenschapsgeld, om vervolgens de club door te verkopen aan een private investeerder. Verkoop van aandelen is pas mogelijk als alle schulden aan de gemeente zijn voldaan. En D66 wil ervoor zorgen dat als er geld beschikbaar komt binnen FC Twente in de toekomst, de openstaande schulden met voorrang worden afgelost. Maar vooral wil D66 dat normaal doen de nieuwe norm wordt binnen FC Twente. Dat de club realistisch wordt in haar ambities, inclusief een begroting die daarbij past. Dat als FC Twente gaat promoveren, dat met gepaste bescheidenheid wordt gevierd. En dat bij zakelijke beslissingen in de toekomst, het belang van het gemeenschapsgeld van de inwoners van Enschede voorop staat.

FC Twente is van de regio

In het debat heeft D66 gevraagd om de ambitie voor het vrouwenvoetbal hoog te houden. Vrouwenvoetbal mag geen bijzaak worden en heeft uitstraling in de hele regio. Daarnaast is gevraagd te kijken hoe de voetbalacademie behouden kan worden op sportpark het Diekman. Dat past goed binnen de plannen die we daar hebben. Ook is gevraagd te kijken of de jeugd en het vrouwenteam gebruik kan maken van de trainingsfaciliteiten op dat terrein. Of dat gaat gebeuren is nog onzeker, bleek uit antwoorden van het college. D66 kijkt naar de financiële impact van die vraag en respecteert de bestaande contracten met bijvoorbeeld de gemeente Hengelo. FC Twente is en blijft namelijk van de hele regio.

Voetbal is geen publieke taak

D66 steunt daarom met tegenzin het voorstel om 5 miljoen euro af te boeken op de lening van FC Twente. Niet omdat we dat graag willen, maar omdat het volgens ons niet anders kan. Niets doen brengt een direct verlies van 28 miljoen euro gemeenschapsgeld met zich mee. Onze conclusie is dat profvoetbal geen publieke taak is, maar iets dat de markt regelt. D66 zal daarom nu en de komende jaren het principe bewaken, dat de gemeente haar financiële betrokkenheid in FC Twente afbouwt naar nul.