Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 14 maart 2019

Raad Enschede unaniem voor meer studietoeslag

D66-raadslid Vic van Dijk heeft per motie voorgesteld de individuele studietoeslag te verhogen naar ongeveer € 300 per maand. De gemeenteraad van Enschede stemde unaniem hiermee in. Zo hoopt de raad dat meer studenten met een functiebeperking deze toeslag aanvragen én hun opleiding afronden. Nu vraagt slechts een tiental studenten de toeslag aan. En dat terwijl het Rijk hiervoor een half miljoen euro beschikbaar stelt!

Landelijk rapport leidt tot vragen

In december 2018 zag ik een landelijk evaluatierapport van de individuele studietoeslag uit de Participatiewet. Ik heb toen vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders van Enschede. Een maand later kreeg ik de antwoorden van het college. Het college schreef net als ik het probleem te zien dat te weinig mensen de studietoeslag aanvragen. Alleen ik miste nog wel wát het college dan precies daaraan ging doen. Dus heb ik meteen een motie opgesteld voor de raadsvergadering van 4 februari.

Februari bleek te vroeg

Dat bleek nog iets te vroeg. De wethouder adviseerde de raad om nog even te wachten op de evaluatie van de studietoeslag in Twente. Ik heb toen wel gezegd dat ik de volgende raadsvergadering de motie wel echt wil indienen. En dat bleek — door iets anders — een goede zet.

Want: de Tweede Kamer nam een motie aan van mijn D66-collega Rens Raemakers. De regering moet nu proberen de individuele studietoeslag te verhogen naar een kwart van het minimumloon. Dat is ongeveer 300 euro per maand. En de regering moet bekijken of het Rijk, DUO bijvoorbeeld, niet beter de studietoeslag kan uitvoeren in plaats van de gemeenten.

In maart werd mijn geduld beloond met verhoging studietoeslag

Dus ik heb samen met SP en GroenLinks mijn motie zo herschreven dat we het besluit van de Tweede Kamer volgen. Annelies en Hetty: bedankt voor deze fijne samenwerking! Het liefste zien we dat DUO de studietoeslag gaat uitvoeren, dat is voor de studenten het makkelijkste. Maar zolang dat nog niet het geval is, willen we dat in Enschede de toeslag wordt verhoogd. Zodat meer mensen de studietoeslag gaan aanvragen. Voor de liefhebbers staat hieronder de tekst van de motie. Ik ben heel trots en blij dat de gemeenteraad van Enschede deze motie in harmonie unaniem aannam!

Nu is het zaak dat het college zo snel mogelijk een voorstel doet aan de raad voor de verhoging. En we willen ook dat dit met terugwerkende kracht gebeurt. Zodat ook de studenten van het huidige studiejaar 2018-2019 een extra steuntje in de rug krijgen. Juist omdat studenten met een functiebeperking twee keer zo vaak uitvallen als studenten zonder beperking. Zo geven we iedereen gelijke kansen!

Motie “Vergroot het bereik van individuele studietoeslag”

De raad van de gemeente Enschede,

Gezien:

Overwegende dat:

  • de individuele studietoeslag arbeidsbeperkte mensen helpt om een opleiding af te ronden, net zoals andere studenten die wel kunnen bijverdienen,
  • de individuele studietoeslag nu al jarenlang matig wordt gebruikt,
  • een verhoging van de individuele studietoeslag kan leiden tot meer gebruik,
  • de raad de individuele studietoeslag daartoe wil verhogen.

Draagt het college op:

  • acties te ondernemen om de bekendheid van de individuele studietoeslag onder de doelgroep te vergroten,
  • de raad zo spoedig mogelijk een voorstel te doen voor een individuele studietoeslag die (indien mogelijk met terugwerkende kracht) vergelijkbaar is met de studieregeling uit de Wajong 2010 (kwart minimumloon, veelal 300 euro per maand) en zich hier ook in Twents verband sterk voor te maken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Vic van Dijk, D66
René Kreeft, VVD
Hadassa Meijer, CU
Hetty Wolf, GroenLinks
Yara Hümmels, PvdA
Annelies Futselaar, SP
Margriet Visser, EnschedeAnders.nl
Jan Willem Elferink, PVV
Enes Sariakçe, DENK
Arjan Brouwer, Democratisch Platform Enschede
Barry Overink, Burger Belangen Enschede
Ayfer Koç, CDA