Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 23 februari 2019

Technology Base heeft eenheid nodig, geen proefballonnetjes

Maandag bespreken we in de Stedelijke Commissie de wijze waarop we Technology Base willen besturen. Voor een groot deel taaie kost over de voor- en nadelen van BV’s ten opzichte van Gemeenschappelijke Regelingen, over gebiedsregisseurs en collegeregelingen. Toch is het minder ingewikkeld dan het lijkt. Want het draait eigenlijk maar om één vraag: hoe maken we van Technology Base een succes?

Elkaar versterken

Nadat een politieke meerderheid in 2014 concludeerde dat een grootschalige luchthaven onrealistisch was, kwam de commissie onder leiding van Wientjes met het advies om het gebied om te vormen tot een iconisch bedrijventerrein, gericht op techniek en innovatie. Daarin zouden de Safety Campus, vliegen, drones en ontwikkelbedrijven in de sector High Tech Systems & Materials elkaar moeten versterken.

Er is vervolgens hard gewerkt om dat advies werkelijkheid te laten worden, waarbij al veel gerealiseerd is: de bestemmingsplannen zijn klaar, de shelters zitten nagenoeg vol met innovatieve bedrijven en AELS ontmantelt het ene na het andere vliegtuig. We zijn dus goed op weg om Technology Base tot een succes te maken.

Rafelrand

Toch is er altijd een rafelrand gebleven, die het succes van Technology Base in de weg zit: de eenheid tussen die verschillende componenten waar Technology Base uit opgebouwd is. De afgelopen week heeft helder geïllustreerd dat het bewaken van en sturen op die eenheid hard nodig is.

In de verkiezingscampagne probeert de PVV het nog maar een keer: grootschalig vliegen vanaf Twente. Dit keer niet met passagiers, maar moeten we vrachtvervoer van Schiphol overnemen. Een volstrekt onrealistisch en onwenselijk plan om heel veel redenen: geen passende infrastructuur, onvoldoende ruimte en veel te veel geluidsoverlast zijn daar een paar van. Maar de directeur van Twente Airport zag haar kans schoon om haar oude plannen rond vrachtvervoer weer uit de kast te halen: het transport van paarden en bloemen zou heel kansrijk zijn.

Daar waar je met wat fantasie paardentransport nog aan Twente kunt koppelen, lukt dat met bloemen totaal niet. Maar belangrijker: beiden voegen niets toe aan Technology Base. Het is geen bijdrage aan toekomstgericht vliegen, geen innovatie of techniek, niets iconisch.

Sturen op eenheid en versterken

Als de directeur van de luchthaven pleit voor vrachtvervoer vanaf Twente, is dat volkomen te begrijpen vanuit het perspectief van een luchthaven. Maar het heeft niets te maken met de uitgangspunten van Technology Base. Sterker nog: het zou Technology Base in de weg zitten. En dat is een grote valkuil, waar het bestuur van Technology Base scherper op moet bijsturen en zich scherper over moet uitlaten.