Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 19 december 2018

Energievisie: gedreven door idealisme en realisme

Maandag 10 december heeft de raad de kaders vastgesteld voor het opstellen van een Milieu Effect Rapportage (MER), welke de potentie voor het opwekken van duurzame energie binnen de gemeente Enschede in beeld moet brengen. Deze MER vormt de basis voor een energievisie, welke medio 2019 klaar moet zijn.

Balans tussen doelen halen en draagvlak creëren

Welke mogelijkheden bieden zonne-energie, windenergie en nieuwe technologieën ons? En welke effecten heeft dat op onze leefomgeving? En hoe halen we de doelstellingen zoals we hebben vastgelegd in ons coalitie-akkoord? Vragen die alleen beantwoord kunnen worden als eerst objectief de mogelijkheden in beeld wordt gebracht. Aan de hand van objectieve feiten kunnen we als raad onderbouwd politieke keuzes maken. Keuzes die balans moet brengen tussen onze doelen behalen en draagvlak in de samenleving creëren. Want een ding is duidelijk de energietransitie zal ons landschap veranderen en niet iedereen zal het overal mee eens zijn.

De lat ligt hoog

D66 heeft voor de verkiezingen het klimaatpact getekend samen met GroenLinks, de ChristenUnie en Partij van de Arbeid. Dit klimaatpact was onze inzet bij de coalitie-onderhandelingen, gedreven door ons gezamenlijk ideaal voor een duurzame en klimaatneutrale toekomst. Veel van de inhoud van dat pact zien we terug in het coalitie-akkoord, maar niet alles. Dat is politiek realisme, als je met andere partijen aan tafel zit. Toch ligt de lat de komende vier jaar hoog. Er liggen ambitieuze doelen waar D66 het college aan gaat houden, namelijk jaarlijks 2% extra duurzame energie-opwekking erbij en werken aan een klimaatneutraal Enschede in 2050. In een motie heeft een meerderheid van de raad het college gevraagd in de energievisie een voorkeursscenario uitwerken, zonder wind in het buitengebied. Dat dwingt ons meer naar grootschalige zonneparken, wat gevolgen voor datzelfde buitengebied. Daar geldt dus net zo goed voor dat er balans moet ontstaan met het creëren van draagvlak.

Een lastige puzzel voor een duurzame toekomst

Kortom een lastige puzzel voor het college, waarbij de doelen voor D66 hard zijn. Medio volgend jaar gaat de discussie verder aan de hand van de resultaten van de MER. Daarmee is deze MER is een belangrijke eerste stap naar een duurzame toekomst. Een toekomst waar D66 haar verantwoordelijkheid voor neemt, gedreven door idealisme en realisme.