Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 7 december 2018

Gertjan Tillema nieuwe fractievoorzitter, Jasper Kerkwijk door als raadslid

Na vijf jaar fractievoorzitterschap van D66 in Enschede, draag ik per direct het stokje over aan Gertjan Tillema. Ik wens hem veel succes in deze nieuwe rol. Reden voor deze stap terug is dat het moeilijk te combineren is met mijn nieuwe werk. Wel zal ik onderdeel uit blijven maken van de D66-fractie in Enschede.

Wisseling van de wacht

Door te vroeg weg te gaan, kun je niet bouwen. Door te lang blijven zitten, bied je geen ruimte voor anderen. Dat is mijn overtuiging en hoe ik leiderschap zie. Ervaring is waardevol in de politieke arena, maar het risico van ervaring is dat dit een gekleurde bril wordt waardoor je naar nieuwe dingen en meningen van anderen kijkt. Graag maak ik daarom ruimte voor Gertjan om deze ervaring op te gaan doen, met een frisse blik en zijn eigen stijl. Deze wisseling van de wacht vind ik daarmee ook goed voor de bestendigheid van D66 in Enschede.

Met trots kijk ik terug

In de afgelopen vijf jaar heb ik veel mogen doen voor onze partij. We hebben samen echt wat bereikt en ik heb persoonlijk veel geleerd over het besturen van de stad Enschede. Vers in mijn geheugen staat nog de verkiezingswinst van 2014, toen we de grootste partij van Enschede werden. In 2018 bleven we, ondanks 2 zetels verlies, de grootste progressieve partij in Enschede. Ik denk dat we als D66 een sociaal-liberaal fundament onder Enschede hebben gelegd, waar deze periode op verder kan worden gebouwd. Met trots kijk ik terug op het feit dat we in 2014 de koers van onze stad op een paar belangrijke thema’s hebben kunnen wijzigen, zoals de Luchthaven. Met trots kijk ik terug op het feit dat D66 heeft aangetoond dat geen enkele partij onmisbaar is in een college in Enschede. En met trost kijk ik terug op het bewijs dat een coalitie met vijf partijen op basis van gelijkwaardigheid goed kan werken in de politiek. Ik bedank iedereen die dat mogelijk heeft gemaakt, zowel binnen onze partij als mijn collega’s van andere partijen, zowel de maatschappelijke partners en ondernemers als de inwoners van onze stad. Want een ding is voor mij duidelijk, politiek resultaten behaal je nooit alleen.

Nieuwsgierigheid & reflectie

De huidige coalitie is gevormd vanuit mijn overtuiging dat Enschede het nodig heeft om het geluid op links en op rechts in de politiek en in de samenleving te verbinden. Want ik zie de politiek langzaam verschuiven naar het verkondigen van standpunten in plaats van het zoeken naar oplossingen. Ik zie verworven vrijheden voor en gelijkwaardigheid van alle mensen onder druk staan door verharding van het debat en polarisatie. Maar ik zie ook een jongere generaties die willen werken aan een meer duurzame samenleving en willen meepraten over hun toekomst. Dat geeft hoop. Het biedt reflectie aan mensen van mijn, maar ook oudere generaties, die ik te vaak hoor praten vanuit hun overtuiging en minder vanuit een gedeeld idealisme, of die te vaak bestaande belangen verdedigen, en daarmee niet open staan voor de verandering die nodig is. En die reflectie is nodig. We moeten met elkaar blijven praten, mensen van verschillende leeftijd, afkomst, geloofsovertuiging of hoe je leeft, denkt of doet. We verrijken elkaar als mensen, maar alleen als we naar elkaar willen luisteren vanuit oprechte nieuwsgierigheid naar waarom iemand iets anders zegt of vindt dan jijzelf. Deze nieuwsgierigheid, daar gaat de politiek in essentie voor mij over.

Bijdrage als raadslid

Jullie zijn mij dus nog niet helemaal kwijt. In de fractie zal ik mijn bijdrage in de gemeenteraad blijven leveren, onder andere op de dossiers duurzaamheid, integratie, sport, financiën en in stadsdeel Centrum. Daarbij blijf ik geïnspireerd door de zorgen, de hoop en de wil het goede te doen die ik dagelijks zie bij mensen. Het blijft een uitdaging om individuele belangen van mensen af te wegen tegen wat goed is voor het geheel, de stad en de regio. Ik heb het volste vertrouwen dat Gertjan de rol van fractievoorzitter op een kundige manier zal invullen en het D66-geluid zichtbaar zal vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Net als dat voor mij gold, kan hij dat niet alleen. Hij heeft de steun, inbreng en inzet vanuit de leden nodig, die ik ook altijd heb mogen ervaren. Daar bedank ik jullie via deze weg hartelijk voor.

Jasper Kerkwijk, 7 december 2018