Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 28 november 2018

Eeuwige rust op Christinalust

Christinalust Toekomstige Situatie

Landgoed Christinalust gaat natuurgraven aanbieden. Mensen kunnen zich zo in de natuur laten begraven. Behalve een boomschijf is niks van een graf te zien. Christinalust ligt in Twekkelo tussen de Windmolenweg en de Haimersweg, dicht bij de snelweg A35 en industrieterrein Marssteden. Dit landgoed was ooit in het bezit van textielfabrikant Van Heek.

Betere natuur door begraven

Eigenaar Jeroen Jordaan wil de natuur van Christinalust behouden en verbeteren. Natuurbegraven brengt hiervoor het benodigde geld op. Natuurbegraven Nederland zal zijn werk zo doen dat de natuur er wel bij vaart. Natuurbegraafplaats Heidepol is hiervan een uitstekend voorbeeld. Daarmee is natuurbegraven op Christinalust een aanwinst voor Enschede. Iedereen kan wandelen door de natuur en zo genieten van Christinalust. Het natuurbegraven is ook goed voor Twekkelo, bijvoorbeeld omdat eeuwigdurende grafrust zal heersen. Zo kan hier in elk geval geen industrie meer komen.

Complimenten

Ik heb in de stadsdeelcommissie West op 27 november 2018 namens D66 complimenten gegeven aan de initiatiefnemer, het college en de ambtenaren. Het bestemmingsplan is zeer goed uitgewerkt en gedurende jaren vele keren overlegd met buurtbewoners, de Vereniging Behoud Twekkelo en anderen. Zaken zijn door het overleg ook aangepast. Sommigen zijn het niet eens met het plan, en hebben een zienswijze ingediend. De ambtenaar heeft deze zienswijzen zeer uitvoerig van een overtuigend antwoord voorzien. Dat kostte mij een hele zaterdagavond lezen, maar dan blijkt wel dat het plan goed in elkaar zit.

Groene aanwinst

De gemeente staat Christinalust onder andere toe een tijdelijk ceremoniegebouw neer te zetten. Als tegenprestatie komt voor 5600 vierkante meter gesloopte kassen niks meer terug in het buitengebied van Enschede. En zo zit dit plan op alle onderdelen goed in elkaar, helemaal volgens het beleid van de gemeente Enschede. De manier waarop dit plan tot stand is gekomen is een voorbeeld voor andere projecten. Ik verwacht dan ook dat de gemeenteraad 10 december met deze groene aanwinst voor Enschede in zal stemmen.