Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 20 november 2018

Iedereen wil duurzame energie, maar hoe dan?

Enschede Wekt Op is een succesvol participatieproces en heeft heeft veel energie in onze stad losgemaakt. Wat D66 opvalt is dat eigenlijk iedereen naar een meer duurzame energieopwekking wil. De kernvraag is dan alleen hoe? Niet alle technieken om dat te doen zijn volwassen genoeg en zijn daarmee vaak te duur of technisch (nog) niet haalbaar. En waar een windmolen of grootschalig zonnepark gepland staat, heeft dat direct effect op de leefomgeving van mensen.

Medio 2019 besluit de gemeenteraad over de Energievisie vanuit het college. Uitgangspunten hoe we daar komen, zijn vast gelegd in de zogenaamde NRD die maandag 19 november is besproken in de raad. D66 heeft positief op deze NRD gereageerd. Samen met het coalitieakkoord, waar we af hebben gesproken per jaar 2% extra duurzame energie-opwekking toe te voegen, ligt er een goede basis voor deze Energievisie. D66 heeft het college aangespoord focus te houden op het halen van de doelen en niet de focus te leggen op het tegenhouden van energiebronnen zoals wind. Het is ons duidelijk dat er in de stad vragen zijn over waar windturbines geplaatst worden, maar bijvoorbeeld ook over welke effecten grootschalige zonneparken hebben op het buitengebied en op beschikbare landbouwgronden.

D66 wil inzetten op een mix van energiebronnen, met focus op wind en grootschalig zon. We willen vaart maken. Dat betekent dat op plekken in Enschede de leefomgeving zal gaan veranderen. D66 heeft oog voor draagvlak van mensen: door overlast te minimaliseren en mensen mee te laten profiteren van de opbrengsten. Maar aan het eind van dit proces zal niet iedereen tevreden zijn. Daarom wil D66 moeilijke keuzes niet uit de weg gaan. We staan bijvoorbeeld open voor nieuwe technieken, maar niet als argumenten om deze keuzes nu uit de weg te gaan

Bijvoorbeeld geothermie wordt als energiebron onderzocht. Maar de Provincie Overijssel heeft in kaart gebracht waar de potentie daarvoor in Twente het grootst is en dat is niet rond Enschede. En zonnepanelen op daken in Enschede? Graag, maar alleen daarmee halen we de jaarlijkse 2% extra duurzame energie-opwekking die we hebben afgesproken niet. Kortom het is geen vraag van “of of” maar van “en en”. Dus zon en wind voor nu en werken met nieuwe technieken voor de toekomst. D66 wil de vaart er in houden, met oog voor het landschap en de leefomgeving van mensen. En die leefomgeving heeft vooral nodig dat we niet vandaag, maar gisteren aan de slag gaan met het verduurzamen van onze energiebronnen.