Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 14 september 2018

Politieke vragen over onbekende opslag onder Twence Boeldershoek

De website NLOG geeft informatie over mijnbouw in Nederland. D66-raadslid Vic van Dijk heeft op 5 september 2018 op de interactieve kaart van NLOG een aangevraagde opslagvergunning onder Twence Boeldershoek ontdekt. Dit zal voornamelijk gelegen zijn onder de gemeente Enschede, maar ook wel onder Hengelo. Klik hier voor een schermafbeelding.

Raadslid Vic van Dijk heeft via de griffie bij vier ambtenaren nagevraagd of iets bekend is van aangevraagde vergunningen, naast de al verleende opslagvergunning voor gasolie onder de Marssteden. De Enschedese ambtenaren hebben geantwoord dat hier niets van bekend is. D66 Enschede vindt het belangrijk dat de lokale overheden aan de voorkant worden betrokken door het Rijk bij plannen in de diepe ondergrond. Dit heeft de raad van Enschede ook uitgesproken in het advies “Ondergrond van de Toekomst” en opgedragen aan het college. Op 12 september 2018 is deze boodschap door lokale overheden, experts en ook Staatstoezicht op de Mijnen aan de Tweede Kamer overgebracht in een hoorzitting. Nu raadslid Vic van Dijk een nieuwe ondergrondse opslag op het spoor is gekomen wil hij het volgende weten van het college van burgemeester en wethouders van Enschede:

  1. Schrikt het college ook van weer een nieuw plan voor mijnbouwactiviteiten waar het college niet direct over is geïnformeerd door het Rijk? Wat gaat het college doen om duidelijk te maken “genoeg is genoeg, neem ons nou eens serieus door nieuwe plannen gewoon per direct te melden in een informeel gesprek in plaats van via de Staatscourant of een kaart op een website”?
  2. Wellicht gaat het hier om een oude vergunningaanvraag uit de tijd dat AkzoNobel en Twence potentieel instabiele cavernes wilden stabiliseren met een vliegasmengsel. D66 Enschede heeft in november 2015 uitgesproken dat D66 tegen een dergelijke nieuwe methode met de giftige stof vliegas is zolang geen alternatieven zijn onderzocht om de cavernes te stabiliseren. Dit was de druppel die de emmer met al aanwezige maatschappelijke weerstand deed overlopen. AkzoNobel heeft toen besloten de wens van D66 op te volgen; het plan ging in de ijskast. AkzoNobel heeft gezocht naar alternatieven en heeft nu een door SodM goedgekeurd alternatief: stabilisatie met kalkslurry zoals op 11 september 2018 nog is verteld in Usselo. Wil het college alles op alles zetten om een eventuele vergunningaanvraag voor de opslag van vliegas bij het Rijk van tafel te krijgen?
  3. Hoe gaat het college zorgen voor een adequaat overzicht van alle ondergrondse initiatieven onder en rondom Enschede? Ambtenaren zijn nu dus niet op de hoogte van de aangevraagde opslagvergunning onder Twence, en de gemeente was eerder ook niet op de hoogte van de verleende winningsvergunning aan SGW in Enschede-Zuid. Kan het college bijvoorbeeld een papieren overzicht krijgen van het Rijk met alle bestaande en toekomstige activiteiten in de diepe ondergrond en kan dit ook met de raad worden gedeeld?
  4. Welke concrete stappen gaat het college op korte termijn ondernemen om meer aan de voorkant betrokken te worden bij ontwikkelingen in de diepe ondergrond? Zeker nu deze week de Tweede Kamer van alle kanten is aangeraden lokale partijen serieuzer te nemen lijkt dit toch wel het moment voor een doorbraak in de werkwijze van het Rijk.