Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 3 september 2018

Oktober is klimaatmaand bij D66 Enschede!

Klimaatverandering raakt ons allemaal. Dit jaar vliegen de klimaatextremen ons om de oren. Van wateroverlast tot extreme droogte en hitte.  Maar wat gebeurt er nu echt met ons klimaat en wat zijn de gevolgen? Waar hebben we nog invloed op? En hoe wapent Enschede zich hiertegen? En wat kunnen wij als inwoners nog zelf doen?

We organiseren hiervoor een drietal bijeenkomsten waarbij we jullie willen informeren, inspireren en samen zoeken naar kansen voor Enschede die we aan onze fractie kunnen meegeven. Maar wat gaan we concreet doen in oktober?

9 oktober – Filmavond

We starten op 9 oktober met de documentaire “Before the Flood”. Dit geeft een blik op hoe de klimaatveranderingen invloed heeft op onze omgeving en wat de samenleving kan doen om het uitsterven van bedreigde soorten en inheemse gemeenschappen een halt toe te roepen en om de ecosystemen te beschermen. De documentaire volgt Leonardo DiCaprio, de vredesambassadeur voor de Verenigde Naties. Hij reist de wereld rond als getuige van de klimaatveranderingen die men niet meer kan ontkennen en roept op om actie te ondernemen. Klik hier voor de trailer. Na afloop is er in de Vestingbar een borrel.

Waar?: Amphitheater (Amphi) van de Vestingbar
Starttijd: 20:00, inloop vanaf 19:30
Kosten: gratis, wel graag vooraf aanmelden bij amy.maduro@d66enschede.nl

16 oktober – Klimaat en Enschede

Bij de inrichting van de stad en het landelijk gebied moet steeds meer rekening worden gehouden met klimaatverandering.  In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie staan maatregelen waarmee Nederland zich kan wapenen tegen deze grillen van het klimaat. Daarom hebben we voor deze avond Stefan Kuks als spreker uitgenodigd. Stefan is de voorzitter van de stuurgroep Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, hoogleraar Water Governance bij de Universiteit Twente én Watergraaf bij Waterschap Vechtstromen. Vanuit zijn kennis en kunde zal hij ons meenemen in de opgaven voor de regio en Enschede en welke acties er allemaal al zijn uitgezet en afgerond.

Waar? Openbare Bibliotheek Enschede
Starttijd : 19:30
Kosten: gratis, wel graag vooraf aanmelden bij amy.maduro@d66enschede.nl

23 oktober – Klimaat en jij

Deze avond staat er een workshop adaptatie in stedelijk gebied gepland van Joris Sprangers. Joris is werkzaam bij woningcorporatie WBO Wonen en heeft zojuist zijn leergang Ruimtelijke Adaptatie in stedelijke gebieden van de Universiteit Wageningen afgerond. In zijn workshop neemt hij ons mee in de thema’s hitte en wateroverlast en hoe we ons daartegen kunnen wapenen. Daarna willen we graag afronden met de vraag of we een opdracht willen geven/ vraag willen stellen aan onze fractie om dit onderwerp te agenderen op de raadsagenda.

Waar? Stadhuis in Enschede
Starttijd: 20:00
Kosten: gratis, wel graag vooraf aanmelden bij amy.maduro@d66enschede.nl