Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 23 juli 2018

FC Twente is zelf aan de bal

FC Twente

D66 Enschede heeft positief gereageerd op het voorgenomen besluit van het college om de betaling van rente, aflossing en risicopremie voor twee jaar op te schorten. Voor D66 is dit een zakelijk beslissing die het beste onze uitstaande lening van 17 miljoen en garantstelling van 8,4 miljoen waarborgt. Dit kost de gemeente geen geld, de gemeente krijgt het geld alleen later. Daarnaast gaat de gemeente praten met alle schuldeisers over een herstructureringsplan. Dat proces wordt na de zomer ingezet. Uitgangspunten daarbij voor D66 zijn dat de afhankelijkheid van FC Twente van de gemeente afneemt en het risico voor de gemeente wordt verkleind. Daar past dus voor ons niet een uitbreiding van de garantstelling bij, zoals de club oorspronkelijk vroeg.

Met dit voorstel zal het regionale bedrijfsleven 14 miljoen investeren in de club. Dat is natuurlijk belangrijk en toont de waarde van FC Twente voor de regio aan. De voorwaarden waaronder dat gaat, moet voor D66 wel de bestaande positie van de gemeente Enschede als grootste schuldeiser respecteren. Met dit bedrag krijgt de club ruimte om langjarig tot een plan te komen om weer sportief en financieel gezond te worden. Dat plan is ook nodig om de voorgestelde maatregelen te laten toetsen bij de Europese Commissie.

Voor D66 staat voorop dat de gemeente Enschede met opschorting van betalingsverplichtingen niet de club redt. FC Twente is zelf aan de bal om de club te redden, samen met het bedrijfsleven en niet te vergeten de ondersteuning van alle FC Twente fans om de club te behouden voor onze regio Twente.

Thema

Sport

Lees meer