Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 28 juni 2018

D66 stelt vragen over thuiszittende scholieren

In de uitzending van EenVandaag van zaterdag 23 juni werd aandacht besteed aan thuiszittende leerlingen. Deze leerlingen hebben  passend onderwijs nodig, maar krijgen dat niet aangeboden. De leerlingen en hun ouders komen in een oerwoud van regels, instellingen en structuren terecht die vaak ook (zowel in- als extern) strijdige belangen hebben.

Leerplichtambtenaren op niveau gemeente slagen er niet in scholen aan te spreken op hun falende zorgplicht en blijken hiervoor ook onvoldoende instrumenten te hebben. De redenen daarvoor zijn uiteenlopend, maar het resultaat is dat een toenemend aantal kinderen (4215 in het afgelopen schooljaar) tussen wal en schip raken. Ook zijn er ruim 800 meldingen bij de Inspectie van Onderwijs gedaan. We hebben signalen gekregen dat in Enschede meerdere leerplichtige kinderen en jongeren zich in deze situatie bevinden.

Vragen aan het college

Daarom willen we vragen:

  1. Hoeveel thuiszittende kinderen zijn er momenteel in Enschede?
  2. Zijn er bij de gemeente gevallen bekend waarbij scholen niet voldeden aan hun zorgplicht?
  3. Zo ja, wat heeft de gemeente daaraan gedaan?
  4. Indien de gemeente niet succesvol is geweest bij het oplossen van de problemen van thuiszittende kinderen, waar zaten dan de grootste knelpunten?
  5. Is de gemeente bereid om in de komende maanden de problematiek van thuizittende kinderen in Enschede in kaart te brengen en met alle betrokken partijen naar passende oplossingen te zoeken?

Thema

Kansen voor iedereen

Lees meer