Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 26 maart 2018

Duiding verkiezingsuitslag

Afgelopen zaterdag 24 maart 2018 zijn de politieke partijen in Enschede bijeengekomen in de raadszaal om een duiding te geven aan de verkiezingsuitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart 2018. Hier heeft D66 Enschede lijsttrekker Eelco Eerenberg de volgende duiding gegeven namens D66 Enschede.

De kiezer heeft woensdag gesproken. Als democraat ben ik natuurlijk blij met de hogere opkomst een compliment aan velen, al lijkt de 80% nog ver weg. Daar hebben we allemaal een opgave de komende vier jaar, na een gedegen analyse van wat mensen bewogen heeft om alsnog thuis te blijven.

Felicitaties

En wat heeft de kiezer dan gezegd? Om te beginnen een mooie en terechte zege voor BBE. Nogmaals oprecht van harte! De landelijke partijen zullen zich moeten beraden: overal wint lokaal fors en kennelijk schudden wij Den Haag moeilijk van ons af. Ik zie dat ook als een opdracht voor de komende periode: want D66 Enschede is er uiteindelijk ook gewoon voor Enschede.

En ook van harte aan GroenLinks, die in stemmenaantal een grote zege heeft gehaald. Hoopvol voor progressief Enschede. Ook de andere winnaars feliciteer ik bij deze, en voor de nieuwkomers: welkom in onze raad.

Versnipperd landschap

De kiezer heeft niet alleen méér lokaal gestemd, maar ook meer op de flanken gestemd. Daarmee is politiek Enschede versnipperd geraakt en naar rechts opgeschoven. Wat D66 betreft een zorgelijke trend.

En dan moeten we in de eerste plaats naar onszelf kijken. Natuurlijk balen wij van ons verlies. Ondanks dat we er vooraf op gerekend hadden, maar toch. We zullen intern ons verlies natuurlijk analyseren. We zijn  echter trots dat we de tweede partij van Enschede zijn gebleven, evenals de grootste progressieve partij van Enscede.

BBE aan zet

Uiteraard betekent dit dat BBE aan zet is: ik heb daar alle vertrouwen in. En wens ze er ook veel wijsheid bij, ik weet van vier jaar geleden wat een verantwoordelijke, ingewikkelde en tijdrovende klus het is. BBE zal een coalitie gaan smeden en wat D66 betreft is het belangrijk dat die coalitie verbindend is. De versplinterde uitslag en de groei op de flanken betekent dat de nieuwe coalitie vanuit het midden links én rechts moet verbinden. Zodat veel Enschedeërs zich in de coalitie kunnen herkennen. Ook vraagt deze tijd naar ons oordeel om een stabiel bestuur en zal de nieuwe coalitie dus op een stevige meerderheid moeten rekenen.

D66 niet als enige progressieve partij

D66 is bereid om aan die verbindende coalitie bij te dragen. Maar op basis van de uitslag hebben we daar ook eigen beelden bij. Zo zal D66 niet als enige progressieve partij deelnemen aan een coalitie.

Inhoudelijk ziet D66 een coalitie die op het gebied van onderwijs, duurzaamheid, regionale economische samenwerking en jeugdzorg investeert. Dat zijn niet alleen thema’s waar onze kiezers op hebben gestemd, maar die ook bij andere partijen prominent naar voren kwamen. Bovendien zal de nieuwe coalitie een duidelijke visie moeten ontwikkelen over hoe we de balans tussen zorg en economische ontwikkeling sociaal en eerlijk houden, zonder de groei van Enschede te belemmeren.

En ook maar meteen duidelijk: in een coalitie met de PVV zal D66 niet zitten. Omdat de PVV groepen uitsluit in onze samenleving, terwijl de uitslag van de verkiezingen juist om verbinding vraagt.

Het proces

Het idee om de stad te bevragen middels een raadsakkoord, wat “Enschede Akkoord”  is gaan heten is natuurlijk sympathiek en goed om te doen. Natuurlijk is het mooi als de raad unaniem koers kan geven aan thema’s. Voor D66 is belangrijk dat er heel goed nagedacht wordt over wie er gehoord zal worden, want conclusies verbinden aan een te kleine of eenzijdige groep mensen doet geen recht aan de gemiddelde Enschedeër. Ook de “tevreden inwoner” die vast ideeën heeft zal een plek moeten krijgen.

Tegelijk: politiek gaat om verschillen. Die vergroten we uit in de campagne, om stemmers te winnen. En daarna bepaalt een meerderheid de inhoudelijke koers middels een coalitie-akkoord. Dat is democratisch de juiste weg, want zo overbrug je verschillen op de meest eerlijke en transparante manier. Dat betekent dat het raadsakkoord eerder over de spelregels van de raad, over de communicatie met de stad en over de grote trends in de stad zal gaan en niet over politiek hete dossiers. En dus vinden wij dat het coalitieakkoord niet moet wachten op het raadsakkoord, een puzzel die aan BBE is om te leggen en ook zo te organiseren dat het voor raadsleden ook praktisch behapbaar blijft. Kortom: we moeten het een niet laten om het ander te doen.

Verder vragen wij aan BBE hoe ze de rest van het formatieproces zien? Wil men met een formateur werken, wat wel de absolute voorkeur van D66 heeft? En op welke wijze worden lessen van eerdere formaties (niet alleen 2014) daarbij betrokken?

Het lijkt ons overigens de juiste weg dat er eerst met de winnaars van de verkiezingen wordt gesproken.

Verbinding

D66 ziet graag een verbindende koers van links en rechts. Een koers voor de toekomst, met oog voor de uitdagingen van vandaag. En een koers waarbij heel Enschede zich betrokken voelt.