Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 16 maart 2018

Raad veegt plan Twekkelerhof van tafel

Plan Twekkelerhof landgoed 't Stroot in Twekkelo

De gemeenteraad van Enschede heeft onder aanvoering van D66 besloten het bestemmingsplan “Twekkelerhof” van tafel te vegen. Dat klinkt makkelijker dan dat het was. Het ging om de bouw van zes huizen met bijgebouwen op landgoed ’t Stroot in Twekkelo. De landgoedeigenaar wilde met de inkomsten uit de bouw en pacht van deze huizen zijn landgoed onderhouden. Dat is op zich een goede zaak.

Alleen bij uitzondering bouwen in buitengebied

Maar we weten allemaal dat in het buitengebied in principe niet gebouwd wordt. Omdat we het buitengebied willen beschermen. Onder voorwaarden kun je wel bouwen, bijvoorbeeld als je een lelijke schuur sloopt. Al deze voorwaarden zijn vastgelegd in de Gids Buitenkans. In het geval van Twekkelerhof worden een heleboel regelingen uit deze gids bij elkaar opgeteld. Daarnaast worden vele uitzonderingen gemaakt voor de Twekkelerhof, zoals ondermeer:

  • het bouwen van meerdere (zes) huizen in plaats van één,
  • het bouwen ver weg van de hoofdbebouwing (het landhuis), en
  • nieuwe natuur die niet aaneengesloten is.

Landgoedeigenaar kan verkopen

Daarbij kan de landgoedeigenaar de gebouwde huizen en de grond verkopen. Ik heb namens D66 aangedragen dat we de eigenaar ook kunnen verbieden de grond te verkopen. Want het is nu juist de bedoeling dat de eigenaar ieder jaar geld verdient met de huizen waarmee het landgoed onderhouden wordt. Het college kwam ons hierin tegemoet door een nieuwe overeenkomst af te sluiten. Hierin staat dat de grond 25 jaar lang niet verkocht mag worden. Maar ja, denk ik dan, waarom 25 jaar? Die huizen staan er langer dan 25 jaar.

Blokkering van de bouw van de Twekkelerhof

Alles bij elkaar afwegende besloten we tegen te stemmen als D66-fractie. Door de vele uitzonderingen voor de Twekkelerhof was het beleid van de gemeente, de Gids Buitenkans, uit zicht geraakt. Tijdens de raadsvergadering op 12 maart 2018 besloten alle andere fracties behalve VVD en OPA met ons mee te gaan. Daarmee was het voor mij de eerste keer dat ik een bestemmingsplan liet sneuvelen in de raadszaal.

Voor de liefhebbers hierbij de complete onderbouwing van de tegenstem zoals ik die heb uitgesproken:

D66 zal tegen het bestemmingsplan Twekkelerhof stemmen. Dat doen wij omdat dit voorstel volgens D66 geen goede ruimtelijke ordening is. In de Gids Buitenkans heeft de gemeenteraad vastgelegd wat goede ruimtelijke ordening is voor het bouwen in het buitengebied. Bouwen in gebied waar we normaal gesproken geen nieuwe bebouwing willen, dat is het gemeentelijk beleid.

Onder voorwaarden genoemd in de Gids kan toch gebouwd worden, dat is goede ruimtelijke ordening. Voorliggend voorstel “Twekkelerhof” maakt teveel uitzonderingen, ook wel “maatwerk” genoemd, op de regels uit de Gids Buitenkans. Maatwerk door stapeling regelingen en het afwijken van de kaders in gids buitenkans en Buitenplaatsregeling. De raad heeft ook geen beeldkwaliteitsplan vastgesteld waar dat normaliter wel gebeurt. D66 vindt dat door al die uitzonderingen de doelstellingen van het beleid, de goede ruimtelijke ordening, buiten het zicht raakt. Het is geen maatwerk binnen de Gids Buitenkans, maar D66 ziet dit als een beleidswijziging.

D66 maakt zich ook zorgen over de instandhouding van Landgoed “’t Stroot”. De inkomsten van de te bouwen zes huizen uit het voorstel zouden dit landgoed in stand moeten houden. Maar de eigenaar kan het deel van het landgoed met de huizen verkopen, en zodoende heeft de eigenaar wel een eenmalige verkoopopbrengst, maar geen structurele inkomsten meer van de te bouwen huizen. D66 ziet de structurele inkomsten als voorwaarde, omdat dit bijdraagt aan het doel het landgoed duurzaam in stand te houden. Het college is ons tegemoet gekomen door een nieuwe overeenkomst met de initiatiefnemer af te sluiten waarin staat dat de eigenaar gedurende 25 jaar niet mag verkopen. Maar dat betekent dus dat het na 25 jaar gedaan kan zijn met de structurele inkomsten en dus de instandhouding van het landgoed gevaar loopt. Dat is geen duurzame, goede ruimtelijke ordening. Zeker niet als je bedenkt dat de huizen er voor langer dan 25 jaar kunnen staan.

Samenvattend: Dit voorstel is een hellend vlak, met aan het einde de situatie dat iedereen maar wat lapjes grond bij elkaar kan sprokkelen, meerdere huizen kan bouwen onder het mom “speciale doelgroep: senioren” en kan verkopen aan een pensioenfonds. En dat in het buitengebied waar we niet willen bouwen.

Het college kan zich onze tegenstem aantrekken en ervan proberen te leren. Wij zijn als raad pas helemaal aan het einde betrokken bij dit plan. Terwijl de raad de enige is die dit besluit kan nemen. Voor de toekomst roep ik het college op de raad eerder formeel te betrekken bij voorstellen in de ruimtelijke ordening. Want de raad is de baas, niet het college.